Οι ασθενείς που πάσχουν από την επιθετικότερη μορφή καρκίνου του εγκεφάλου —το γλοιoβλάστωμα— σύντομα θα έχουν πρόσβαση σε μια νέα μορφή θεραπείας χάρη σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε να χορηγήσει δάνειο ύψους 35 εκατ. ευρώ στη γερμανική εταιρεία ιατρικών συσκευών και οργάνων MagForce, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών όγκων.

Η νέα αυτή προσέγγιση καθιστά δυνατή την καταπολέμηση του όγκου από το εσωτερικό του, χωρίς να επηρεάζει τον περιβάλλοντα υγιή ιστό. Ήδη, ασθενείς υποβάλλονται επιτυχώς στη θεραπεία αυτή στη Γερμανία, και η εν λόγω συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στη MagForce να προσφέρει τη θεραπεία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το δάνειο είναι εγγυημένο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον κεντρικό πυλώνα του σχεδίου Γιούνκερ.

 

 

Πηγές: Κομισιόν