Συχνοί πονοκέφαλοι τύπου ημικρανίας αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης πόνου στο σαγόνι, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η διαταραχή κροταφογναθικής άρθρωσης  μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία στη μάσηση.

Ερευνητές του University of São Paulo’s Ribeirão Preto School of Medicine, στη Βραζιλία, πραγματοποίησαν την έρευνα και τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, άνθρωποι με ημικρανίες για 15 τουλάχιστον ημέρες το μήνα έχουν τριπλάσιες πιθανότητες για σοβαρά συμπτώματα διαταραχής κροταφογναθικής άρθρωσης.  Προηγούμενες έρευνες υπέδειξαν σχέση μεταξύ ημικρανίας και διαταραχής κροταφογναθικής άρθρωσης, αλλά η παρούσα είναι η πρώτη που εξετάζει τη συχνότητα ημικρανίας και της έντασης του πόνου στο σαγόνι.

Η έρευνα έγινε σε 84 γυναίκες ηλικίας λίγο μετά τα 30. Από αυτές, 21 είχαν χρόνιες ημικρανίες, 32 είχαν επεισοδιακές ημικρανίες και 32 που δεν είχαν ιστορικό, χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου.

Συμπτώματα της πάθησης παρατηρήθηκαν στο 54% των γυναικών χωρίς ιστορικό ημικρανίας, στο 80% αυτών με επεισοδιακή ημικρανία και στο 100% γυναικών με χρόνια ημικρανία.

Πηγές: Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics.