Νέα έρευνα ενδεχομένως ανοίγει το δρόμο για νέους τρόπους πρόληψης των αποβολών, καθώς ανακάλυψε ότι οι σημαντικές δομές στην καρδιά ενός εμβρύου δημιουργούνται εντός 4 ημερών, στη μήτρα.

Η έρευνα  εξέτασε πώς αναπτύχθηκε η καρδιά από τη 13η έως την 20η εβδομάδα κύησης.

Ερευνητές, περιλαμβανομένων επιστημόνων από το University of Leeds, χρησιμοποίησαν τεχνολογία μαγνητικής τομογραφίας, συγκεκριμένους αλγόριθμους και τρισδιάστατο λειτουργικό για την οπτικοποίηση 23 καρδιών εμβρύων, με ηλικία κύησης 95-143 ημερών.

Ανακάλυψαν ότι οι πιο αξιοσημείωτες αλλαγές συνέβησαν σε διάστημα 4 ημερών, την 124η ημέρα.

Σε αυτό το βραχύ διάστημα ο μυϊκός ιστός της καρδιάς οργανώθηκε γρήγορα. Καρδιακές ίνες δημιούργησαν το ελικοειδές σχήμα εντός του οποίου δημιουργήθηκαν τα 4 διαμερίσματα.

Χωρίς αυτή τη βασική δομή, η καρδιά του εμβρύου δεν μπορεί να επιζήσει έξω από τη μήτρα.

Μια στις 10 αποβολές εκτιμάται ότι προκαλείται από την αποτυχία της καρδιάς να σχηματιστεί φυσιολογικά.
Η ερευνήτρια Ελευθερία Περβολαράκη δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα εντόπισε σημαντικό χρονικό πλαίσιο ανάπτυξης της καρδιάς κατά την κύηση. Τώρα υπάρχει χάρτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξήγηση προβλημάτων κατά την ανάπτυξη και την εξεύρεση τρόπων επίλυσής τους.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε επίσης πιθανό μηχανισμό που εμπλέκεται στην ανάπτυξη της καρδιάς. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης περιόδου ανακάλυψε αυξημένα επίπεδα 2 πρωτεϊνών (κονεξίνη 40 και κονεξίνη 43).

Πηγές: University of Leeds