Αναπτύχθηκε νέα εξέταση αίματος για γρήγορο εντοπισμό του εμφράγματος.

Η εξέταση θα μπορούσε να επιταχύνει τη διάγνωση και να βοηθήσει τους ασθενείς να εξέλθουν πιο γρήγορα από το νοσοκομείο.

Την εξέταση ανέπτυξαν ερευνητές του King's College London και δοκιμάστηκε στην Ευρώπη. Είναι πιο γρήγορη από το σύνηθες τεστ εντοπισμού και μπορεί γρήγορα να αποκλείσει το έμφραγμα σε περισσότερους ανθρώπους.

Το τεστ χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία με αυτή της εξέτασης τροπονίνης αλλά αναλύει το επίπεδο της πρωτεΐνης cMyC. Τα επίπεδά της στο αίμα αυξάνουν πιο γρήγορα μετά το έμφραγμα και σε μεγαλύτερη έκταση από την τροπονίνη, επομένως μπορεί να αποκλείσει το έμφραγμα σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών αμέσως.

Ο Nilesh Samani, του British Heart Foundation, σημείωσε για την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Circulation, ότι τα αρχικά αποτελέσματα με το cMyC test μοιάζουν πολύ υποσχόμενα για τους ασθενείς που θα μπορούσαν να διαγνωστούν πιο γρήγορα και να αντιμετωπιστούν ή να καθησυχαστούν και να γυρίσουν σπίτι.

Πρόσθεσε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα πριν συσταθεί η εξέταση ως αντικαταστάτρια του τεστ τροπονίνης.

Πηγές:
Circulation.