Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι των ωοθηκών ξεκινούν από τις σάλπιγγες, ανακάλυψε νέα έρευνα.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι κύτταρα στον καρκίνο των ωοθηκών έχουν περισσότερα κοινά με κύτταρα που καλύπτουν τις άκρες των σαλπίγγων σε σχέση με αυτά στην επιφάνεια των ωοθηκών.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι αν βρεθούν βιοδείκτες για αυτά τα κύτταρα στις σάλπιγγες, μελλοντικές εξετάσεις αίματος ή εξελιγμένο τεστ Παπ ενδεχομένως θα μπορούσαν να εντοπίσουν νωρίτερα τον καρκίνο.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει προς την πιθανότητα η  αφαίρεση των σαλπίγγων μιας γυναίκας, αλλά όχι των ωοθηκών, να μπορεί ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου στις ωοθήκες σε όσες έχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο.

Ο Douglas A. Levine, του NYU School of Medicine, δήλωσε ότι με βάση την καλύτερη κατανόηση της έναρξης του καρκίνου των ωοθηκών, η νέα έρευνα υποδεικνύει νέες στρατηγικές για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωσή του.

Ο Levine πρόσθεσε ότι η έρευνα προσπαθεί να αποσαφηνίσει αν η αφαίρεση των σαλπίγγων βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε σύγκριση με την αφαίρεση των σαλπίγγων και των ωαρίων.

Ωστόσο, ακόμα δεν είναι σαφές αν τα κύτταρα που γίνονται καρκίνος ωοθηκών γίνονται κακοήθη στις σάλπιγγες ή αν πρώτα κυκλοφορούν σε άλλα όργανα.

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μοριακή ανάλυση κυττάρων 96 γυναικών με ορώδες καρκίνωμα υψηλού βαθμού.

Τα αποτελέσματα απέτυχαν να εντοπίσουν γενετικές διαφορές μεταξύ καρκινικών κυττάρων στις σάλπιγγες και ορώδους καρκινώματος που εμφανίζεται αλλού στην πυελική χώρα.

Ο ερευνητής δήλωσε ότι δεν ανακάλυψε διαφορές στα 20.000 γονίδια που μπορούν να εντοπίσουν, πράγμα που τον οδηγεί να πιστεύει ότι αυτοί οι καρκίνοι στις ωοθήκες ξεκινούν από τις σάλπιγγες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications.

 

Πηγές:
Nature Communications.