Σε μόνο 3 χρόνια, από το 2014 έως το 2017, έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στη βελτίωση των ικανοτήτων των χωρών να ανταποκριθούν σε απειλές από νόσους, σύμφωνα με νέα έκθεση του Centers for Disease Control and Prevention των ΗΠΑ (CDC).

Ενώ χρειάζονται να γίνουν και άλλα, η Global Health Security Agenda του Οργανισμού υλοποίησε περισσότερες από 675 εξελίξεις που σχεδιάστηκαν για να σταματήσουν οι απειλές από νόσους στην πηγή τους και να σωθούν ζωές από το 2014, σε συνεργασία με 17 ακόμα χώρες.

Για παράδειγμα, όταν η έξαρση του Έμπολα εμφανίστηκε στη Λιβερία πριν 3 χρόνια, χρειάστηκαν μήνες για να αναπτυχθεί αποτελεσματική αντίδραση στην επιδημία και χιλιάδες ζωές χάθηκαν. Τον Απρίλιο του 2017 τα πρώτα μέλη ομάδων άμεσης επέμβασης έφθασαν στη Λιβερία εντός 24 ωρών μετά από θανατηφόρο μηνιγγιτιδοκοκκική  νόσο περιορίζοντας την έξαρση σε 31 περιστατικά και 13 θανάτους.

Σύμφωνα με το CDC, βελτιώσεις έχουν επίσης γίνει στην επιτήρηση των νόσων, στα εργαστηριακά και διαγνωστικά συστήματα και στο management  και την ανταπόκριση στα επείγοντα.

13 χώρες βελτίωσαν τις ικανότητες επιτήρησης για 3 ή περισσότερες νόσους, 16 απέκτησαν νέο διαγνωστικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό παθογόνων, 14 χώρες εκπαίδευσαν προσωπικό σε αναγκαίες ικανότητες για το συντονισμό αποτελεσματικής απόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις και 17 ολοκλήρωσαν προγράμματα για τον εντοπισμό, παρακολούθηση και περιορισμό των εξάρσεων.