Το αντιπηκτικό βαρφαρίνη,  μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου σε ανθρώπους άνω των 50 ετών. Αυτό έδειξε μεγάλη έρευνα παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία.

Το πιθανό αντικαρκινικό όφελος της βαρφαρίνης είναι σημαντικό, καθώς στις δυτικές χώρες υπολογίζεται ότι συνταγογραφείται στο 10% περίπου των ενηλίκων.

Ερευνητές του University of Bergen χρησιμοποίησαν στοιχεία 1,25 εκατομμυρίων ανθρώπων που γεννήθηκαν μεταξύ 1924 και 1954.

Χώρισαν τους συμμετέχοντες σε όσους λάμβαναν βαρφαρίνη από το 2004 έως το 2012 (92.942) και όσους δεν τη λάμβαναν (πάνω από 1.1 εκατομμύρια άνθρωποι).

Στη συνέχεια διαπίστωσαν ποιοι από τους συμμετέχοντες εμφάνισαν καρκίνο ή ένα από τα πιο συνήθη είδη-προστάτη, πνεύμονα, μαστού και παχέος εντέρου- από το 2006 έως το 2012.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό The JAMA Network Journals, υποδεικνύουν ότι άνθρωποι που λάμβαναν βαρφαρίνη είχαν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου σε σύγκριση με όσους δεν λάμβαναν. Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν ανακάλυψαν αιτιατή σχέση μεταξύ του αντιπηκτικού και του χαμηλότερου ποσοστού καρκίνου.

Πηγές: The JAMA Network Journals.