Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί να εντοπιστεί με ανάλυση δειγμάτων αίματος.

Η έρευνα εντόπισε 2 ουσίες-βιοδείκτες που έχουν συνδεθεί με την πολλαπλή σκλήρυνση.

Οι ουσίες σφιγγοσίνη και dihydrosphingosine, φάνηκαν να είναι σε σημαντικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε δείγματα αίματος ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση.

Η ανακάλυψη, εκτός του ότι μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει διαγνωστικό όπλο για τον εντοπισμό της νόσου θα μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα του ρόλου των ουσιών στην πολλαπλή σκλήρυνση καθώς να βοηθήσει και στην πιθανή ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Για την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Analytical Methods, ερευνητές του University of Huddersfield χρησιμοποίησαν εξελιγμένες τεχνικές φασματομετρίας μάζας.

Οι 2 ουσίες έχει φανεί προηγουμένως ότι είναι σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις στον ιστό του εγκεφάλου ασθενών με τη νόσο. Ο εντοπισμός αυτών των σφιγγολιπιδίων στο πλάσμα επιτρέπει τη μη επεμβατική παρακολούθηση αυτών και σχετικών ουσιών.

 

Πηγές: Analytical Methods.