Ενώ τα ποσοστά νοητικής εξασθένησης και άνοιας μειώνονται γενικά στους Αμερικανούς ηλικιωμένους, παραμένουν υψηλότερα στις αγροτικές περιοχές έναντι των αστικών, αναφέρει νέα έρευνα.

Οι ερευνητές του Rand Corp. ανέλυσαν στοιχεία 16.000 ενηλίκων 55 ετών και άνω, που εξετάστηκαν το 2000 και το 2010.

Το 2000, τα ποσοστά νοητικής εξασθένησης ήταν σχεδόν 20% σε αγροτικές περιοχές και 16% στις πόλεις ενώ τα ποσοστά άνοιας ήταν πάνω από 7% σε αγροτικές περιοχές και 5,4% σε πόλεις.

Το 2010, τα ποσοστά και των δυο καταστάσεων είχαν μειωθεί αλλά παρέμεναν υψηλότερα στις αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις αστικές.

Τα ποοσοστά νοητικής εξασθένησης χωρίς άνοια ήταν 16.5% στις αγροτικές περιοχές και κάτω από 15% στις πόλεις, ενώ τα ποσοστά άνοιας ήταν περίπου 5%  σε αγροτικές περιοχές και 4,4% στις πόλεις.

Το μορφωτικό επίπεδο φάνηκε να είναι ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για νοητική εξασθένηση και άνοια.

Οι διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών όσον αφορά την άνοια μειώθηκαν, κυρίως με το πέρασμα του χρόνου.

Οι αγροτικές κοινότητες γερνούν πιο γρήγορα από τις αστικές, δήλωσαν οι ερευνητές.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Preventive Medicine.

Πηγές: American Journal of Preventive Medicine.