Η διαμονή σε πράσινο περιβάλλον βοηθά στην ενίσχυση της ανάπτυξης του εγκεφάλου στα παιδιά, αναφέρει νέα έρευνα.

Η έρευνα έδειξε ότι το να μεγαλώνει κάποιο παιδί σε πράσινο τοπίο επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου του με θετικό τρόπο, οδηγώντας σε καλύτερη λειτουργική μνήμη και μειωμένη αφηρημάδα.

Μαθητές δημοτικού που μεγάλωσαν σε σπίτια περιστοιχισμένα από περισσότερο πράσινο τείνουν να έχουν μεγαλύτερη λευκή και φαιά ουσία σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, δήλωσαν ερευνητές.

Αυτές οι ανατομικές διαφορές, με τη σειρά τους συνδέονται με ωφέλιμες επιδράσεις στη νοητική λειτουργία, πρόσθεσαν.

Παλαιότερα φάνηκε ότι η διαπροσωπική σχέση με τη φύση είναι καλή για το σώμα και το πνεύμα, και γενικά για την ευεξία.

Ο περισσότερος χρόνος σε εξωτερικούς χώρους είναι τεχνική χαλάρωσης που χρησιμοποιούν πολλοί, παγκοσμίως, για να αποβάλλουν το άγχος, ενώ ορισμένοι προτιμούν και να ασκούνται στο ύπαιθρο αντί να πάνε στο γυμναστήριο.

Ο Payam Dadvand, του Barcelona Institute of Global Health, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η έκθεση σε πράσινο περιβάλλον σε μικρή ηλικία θα μπορούσε να οδηγήσει σε δομικές αλαλαγές του εγκεφάλου.

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που αξιολογεί τη σχέση μεταξύ μακροχρόνιας έκθεσης σε πράσινους χώρους και δομής του εγκεφάλου.

Ερευνητές εξέτασαν 253 μαθητές. Η δια βίου έκθεση σε πράσινους χώρους ως τόπους διανομής υπολογίστηκε με χρήση πληροφοριών από δορυφόρους, για τις διευθύνσεις των παιδιών από τη γέννηση έως το διάστημα της μελέτης.

Η ανατομία του εγκεφάλου μελετήθηκε με τρισδιάστατη μαγνητική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας. Η λειτουργική μνήμη και η αφηρημάδα αξιολογήθηκαν με τεστ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ανάλυση των στοιχείων έδειξε, ότι μακροχρόνια έκθεση σε πράσινους χώρους συνδεόταν θετικά με το μέγεθος λευκής και φαιάς ουσίας στις περιοχές του εγκεφάλου που μερικώς αλληλοκαλύπτονταν με αυτές που συνδέονταν με υψηλότερα σκορ σε νοητικά τεστ.

Οι μεγαλύτεροι όγκοι λευκής και φαιάς ουσίας σε περιοχές που συνδέονταν με την έκθεση σε πράσινο περιβάλλον προέβλεπαν καλύτερη λειτουργική μνήμη και μειωμένη αφηρημάδα.

Οι πράσινοι χώροι παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες για ψυχολογική αποκατάσταση και κατάλληλη άσκηση όσον αφορά την ανακάλυψη, τη δημιουργικότητα και τη λήψη ρίσκου.

Επιπλέον, οι πιο πράσινες περιοχές συχνά έχουν χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Health Perspectives.

 

Πηγές:
Environmental Health Perspectives.