Παιδιά που έχουν αλλεργία στο γάλα είναι πιο κοντά και ελαφριά σε σύγκριση με παιδιά που έχουν αλλεργία σε ξηρούς καρπούς, αναφέρει έρευνα που επιβεβαιώνει ότι οι τροφικές αλλεργίες στα παιδιά μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Children’s National Health System, και παρουσιάστηκε στο συνέδριο American Academy of Allergy, Asthma & Immunology/World Allergy Organization (AAAAI/WAO),ενώ δημοσιεύτηκε στο  The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Για να διαπιστώσουν αν οι τροφικές αλλεργίες επηρεάζουν το ύψος και το βάρος των παιδιών, οι ερευνητές έκαναν επισκοπήσεις καμπυλών ανάπτυξης σε 191 παιδιά που εξετάστηκαν από γιατρό τουλάχιστον μια φορά για τυχόν ύπαρξη τροφικής αλλεργίας.

Οι εξετάσεις έγιναν στις ηλικίες 2 έως 4, 5 έως 8 και 9 έως 12.

Οι ερευνητές συνέκριναν το βάρος, το ύψος και το ΔΜΣ, με μέσους όρους παιδιών ίδιας ηλικίας και φύλου στο γενικό πληθυσμό, και ανακάλυψαν ότι όσα είχαν αλλεργία στο γάλα είχαν αυξημένο κίνδυνο για μικρότερο ύψος από το μέσο όρο.

Σύμφωνα με το AAAAI, περίπου το 6% έως 8% των παιδιών στις ΗΠΑ έχει τροφική αλλεργία. Σύμφωνα με το  CDC, μια ή περισσότερές διατροφικές ομάδες- γάλα, αυγά, ψάρια, σόγια, σιτάρι, φιστίκια, οστρακοειδή, αφορούν το 90% των τροφικών αλλεργιών στα παιδιά.

Πηγές: The Journal of Allergy and Clinical Immunology.