Πρόσφατη έρευνα του George Mason University ανακάλυψε ότι γυναίκες που απέκτησαν παιδιά έχουν κοντύτερα τελομερή σε σύγκριση με γυναίκες που δεν απέκτησαν.

Το μήκος των τελομερών έχει συνδεθεί προηγουμένως με τη θνησιμότητα αλλά πρόκειται για την πρώτη έρευνα που εξετάζει σχέσεις με την απόκτηση παιδιών.

Τα τελομερή είναι το τελευταίο άκρο των χρωμοσωμάτων μας και είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της ακεραιότητας του DNA 

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τελομερή στις γυναίκες που απέκτησαν παιδιά είχαν βράχυνση ισοδύναμη με 11 χρόνια.

Πρόκειται για μεγαλύτερη αλλαγή από αυτή που είχε αναφερθεί από άλλες ομάδες για το κάπνισμα ή την παχυσαρκία.

Η ερευνήτρια Dr. Anna Z. Pollack, δήλωσε ότι με τα συγχρονικά δεδομένα  δεν μπορεί να διαπιστώσει αν η απόκτηση παιδιών συνδέεται με μείωση του μήκους των τελομερών ή αν γυναίκες που αποκτούν παιδιά έχουν κοντύτερα τελομερή. Επιπλέον παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το στρες και η κοινωνική στήριξη, καθώς και αν παρόμοια ευρήματα αφορούν και τους άντρες.

Η έρευνα χρησιμοποίησε στοιχεία της μελέτης National Health and Nutrition Examination Surve. Η Pollack, σημειώνει ότι τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με νέες έρευνες.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Human Reproduction.

 

Πηγές: Human Reproduction.