Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι άνθρωποι με δάγκειο πυρετό έχουν υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ιδιαίτερα τους πρώτους 2 μήνες μετά τη λοίμωξη. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Ο Dr. Chia-Hung Kao, του , China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan, δήλωσε ότι γιατροί σε ενδημικές περιοχές θα πρέπει να γνωρίζουν αυτή τη σχέση, ιδιαίτερα για ασθενείς με δάγκειο πυρετό που έχουν νευρολογικές βλάβες ή για ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο που έχουν ανεξήγητο πυρετό.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία 13. 787 ασθενών (οι περισσότεροι μεταξύ 31 και 60 ετών) με δάγκειο πυρετό μεταξύ 2000 και 2012.

Ανακάλυψαν ότι η εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν υψηλότερη σε ανθρώπους με δάγκειο πυρετό. Ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος ως 2,49 φορές τους πρώτους 2 μήνες από τη λοίμωξη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

 

Πηγές: CMAJ