Νέα έρευνα αποκάλυψε ότι ο θηλασμός μπορεί να προστατεύσει μωρά με υψηλό βάρος κατά τη γέννηση, από το να γίνουν υπέρβαρα ή παχύσαρκα στην παιδική ηλικία.

Η Hae Soon Kim, του Ewha Womans University College of Medicine στη Σεούλ, δήλωσε ότι το υψηλό βάρος στη γέννηση συνδέεται με παραπάνω κιλά ή παχυσαρκία στην αρχή της παιδικής ηλικίας. Μεταξύ παιδιών με υψηλό βάρος στη γέννηση, ο θηλασμός αποτελεί σημαντικό προστατευτικό παράγοντα έναντι του παραπάνω βάρους και της παχυσαρκίας.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία μεταξύ 1ης Ιανουάριου 2008 και 31ης Δεκέμβριου 2016. Παρακολούθησαν 38.039 συμμετέχοντες που υποβλήθηκαν σε τσεκ απ μέχρι την ηλικία των 6 ετών.

Εξέτασαν τη σχέση μεταξύ βάρους στη γέννηση και ανάπτυξης, σε κάθε περίοδο τσεκ απ.

Τα μωρά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με το βάρος τους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, περίπου το 10% των μωρών με χαμηλό βάρος στη γέννηση και το 15% των μωρών με φυσιολογικό εμφάνισαν παχυσαρκία ή παραπάνω βάρος. Αντίθετα, περισσότερο από το 25% των μωρών με υψηλό βάρος στη γέννηση πληρούσε τα κριτήρια παχυσαρκίας ή επιπλέον βάρους.

Τα μωρά με υψηλό βάρος στη γέννηση ήταν πολύ πιθανό να είναι υπέρβαρα ή να έχουν παχυσαρκία σε σύγκριση με μωρά φυσιολογικού βάρους έως τα 6 χρόνια τους και μωρά με χαμηλό βάρος στη γέννηση ήταν πολύ πιθανό να είναι λιποβαρή έως την ηλικία των 6.

Όπως σημείωσαν οι ερευνητές, ο κίνδυνος για επιπλέον βάρος ή παχυσαρκία μειώθηκε σημαντικά, αν μωρά με υψηλό βάρος στη γέννηση θήλαζαν αποκλειστικά τους πρώτους μήνες.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο ENDO 2018.

Πηγές: The Endocrine Society