Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι τακτικός και εντατικός διαλογισμός μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει κάποιον να διατηρήσει την προσοχή και τη συγκέντρωσή του ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία.

Ο Anthony Zanesco, του University of Miami, δήλωσε ότι η νέα έρευνα είναι η πρώτη που προσφέρει ενδείξεις ότι εντατικός και συνεχής διαλογισμός συνδέεται με βελτιώσεις στη διατήρηση της προσοχής.

Πρόσθεσε, ότι ο διαλογισμός έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την πορεία της νοητικής πορείας κατά τη διάρκεια της ζωής.

Η έρευνα αξιολογεί τα οφέλη που κέρδισαν άνθρωποι μετά από 3 μήνες full-time εκπαίδευσης διαλογισμού και αν αυτά διατηρούνταν 7 χρόνια αργότερα. Αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης εργασίας της ίδιας ομάδας ερευνητών του University of California το 2011. 

Η έρευνα του 2011 αξιολόγησε τις νοητικές ικανότητες ομάδας ανθρώπων, που τακτικά διαλογίζονταν πριν και μετά από τρίμηνη παραμονή σε καταφύγιο διαλογισμού.

Μετά την αρχική διαμονή της πρώτης ομάδας, η δεύτερη έλαβε παρόμοια εντατική εκπαίδευση.

Αξιολογήσεις έγιναν στους 6 μήνες, στους 18 και 7 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών διαλογισμού.

Στην τελευταία αξιολόγηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να υπολογίσουν πόσο χρόνο κατά τη διάρκεια 7 ετών είχαν ξοδέψει με διαλογισμό εκτός καταφυγίων, όπως μέσω καθημερινής ή μη εντατικής πρακτικής.

Οι συμμετέχοντες που είχαν παραμείνει στην έρευνα, ανέφεραν κάποιου είδους διαλογισμό-το 85% παρευρέθηκε σε τουλάχιστον ένα καταφύγιο διαλογισμού και η ποσότητα ήταν κατά μέσον όρο παρόμοια με μια ώρα την ημέρα, για 7 χρόνια.

Οι συμμετέχοντες και πάλι συμπλήρωσαν αξιολογήσεις που σχεδιάστηκαν για να μετρηθεί ο χρόνος αντίδρασής τους και η ικανότητα προσοχής σε μια εργασία.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Cognitive Enhancement.

Πηγές: Journal of Cognitive Enhancement.