Η στρεσογόνος εργασία συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό European Journal of Preventive Cardiology,

Τα πιο στρεσογόνα επαγγέλματα έχουν ψυχολογικές απαιτήσεις αλλά επιτρέπουν λίγο έλεγχο στους εργαζομένους  στο εργασιακό τους περιβάλλον. Για παράδειγμα οδηγοί λεωφορείων, γραμματείς και νοσηλευτές.

Η έρευνα ανακάλυψε ότι το στρες στον εργασιακό χώρο συνδεόταν με 48% υψηλότερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής μετά από προσαρμογές για ηλικία, φύλο και εκπαίδευση.

Η Dr Eleonor Fransson, του Jönköping University, δήλωσε ότι χρειάζονται άνθρωποι για αυτές τις δουλειές, αλλά οι εργοδότες μπορούν να βοηθήσουν εξασφαλίζοντας ότι το προσωπικό έχει τις απαιτούμενες πήγες ώστε να ολοκληρώσει τα καθήκοντα που έχει αναλάβει.

Η έρευνα έγινε σε 13.200 συμμετέχοντες οι οποίοι εργάζονταν και δεν είχαν ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, καρδιακής προσβολής ή καρδιακής ανεπάρκειας. Στην έναρξη, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τον τρόπο ζωής, την υγεία τους, παράγοντες στον εργασιακό χώρο και δημογραφικά στοιχεία.

Η έρευνα περιέλαβε 5 ερωτήσεις για τις εργασιακές απαιτήσεις και 6 για τον έλεγχο.

Σε 5,7 χρόνια κατά μέσον όρο, 145 περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής εντοπίστηκαν από κρατικά αρχεία.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι στο γενικό εργαζόμενο πληθυσμό στη Σουηδικά, οι εργαζόμενοι με στρεσογόνες εργασίες ήταν σχεδόν 50% πιο πιθανό να εμφανίσουν κολπική μαρμαρυγή.

Ο υπολογιζόμενος κίνδυνος παρέμενε ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως κάπνισμα, φυσική δραστηριότητα, ΔΜΣ και υπέρταση.

Πηγές: European Journal of Preventive Cardiology,