Έρευνες έχουν δείξει  σχέση μεταξύ άνοιας και υπέρτασης.

Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας μπορεί ενδεχομένως να εντοπίζουν αρχικά σημάδια νευρολογικής βλάβης σε ανθρώπους με υπέρταση πριν την ανάπτυξη συμπτωμάτων άνοιας.

Τα ευρήματα είναι σημαντικά, επειδή συχνά είναι πολύ αργά για να αναστραφεί η εξέλιξη της νόσου, αν η αγωγή της άνοιας δεν αρχίσει μέχρι την εμφάνιση νοητικών συμπτωμάτων.

Για τη νέα έρευνα επιλέχτηκαν άνθρωποι 40 έως 65 ετών από το Regional Excellence Hypertension Center του Italian Society of Hypertension.

Συμμετέχοντες που δεν είχαν προηγούμενα σημάδια νευρολογικής βλάβης ούτε διάγνωση άνοιας υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία για τον εντοπισμό δομικής εγκεφαλικής βλάβης και σε κλινικές εξετάσεις για την αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης και της γενικής υγείας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, συμμετέχοντες με υπέρταση είχαν σημαντικές αλλαγές σε 3 περιοχές της λευκής ουσίας και είχαν σημαντικά χειρότερη επίδοση σε νοητικά τεστ που συνδέονται με αυτές, όπως μνήμη και μάθηση.

Η βλάβη δεν μπορούσε να εντοπιστεί με τη συνήθη νευροαπεικόνιση.

Πηγές: Cardiovascular Research