Νέα έρευνα έδειξε ότι οι μητέρες έχουν παρόμοιες απόψεις και στάσεις στην ανατροφή του πρώτου και του δεύτερου παιδιού τους αλλά οι συμπεριφορές όσον αφορά την ανατροφή τους διαφέρουν.

Στην έρευνα. που δημοσιεύτηκε  στο Social Development, 55 μητέρες παρατηρήθηκαν να αλληλεπιδρούν με το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 20 μηνών και ξανά χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους όταν το δεύτερο παιδί ήταν 20 μηνών.

Τα πρωτότοκα παιδιά έτειναν να είναι πιο κοινωνικά και συναισθηματικά διαθέσιμα στις μητέρες σε σχέση με τα δευτερότοκα.

Οι συμπεριφορές των μητέρων με το πρωτότοκο και δευτερότοκο παιδί δεν ήταν παρόμοιες προς τα παιδιά τους (για παράδειγμα, μητέρες που έπαιζαν πολύ με τα πρώτα παιδιά τους δεν έπαιζαν απαραίτητα πολύ και με τα δεύτερα) αλλά δεν υπήρχε συστηματική μέση διαφορά στην ποσότητα ή ποιότητα της αλληλεπίδρασης της μητέρας προς το πρωτότοκο και δευτερότοκο παιδί.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι παρά τις σχετικά σταθερές πεποιθήσεις για την ανατροφή, διαχρονικά, τα αδέρφια συμπεριφέρονται διαφορετικά μεταξύ τους στην ηλικία των 20 μηνών και οι μητέρες συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν αλληλεπιδρούν με τα 2 παιδιά τους στην ίδια ηλικία.