Ακόμα και χωρίς επιπλέον παράγοντες κινδύνου, νέοι ενήλικες έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου αν τα επίπεδα χοληστερόλης LDL που έχουν, είναι υψηλά, σύμφωνα με έρευνα παρατήρησης  από την American Heart Association (AHA).

Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί η σχέση μεταξύ LDL και καρδιακού κινδύνου, ώστε να διαπιστωθεί αν άνθρωποι που εθεωρείτο ότι έχουν χαμηλό δεκαετή κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να μειώσουν τα επίπεδα χοληστερόλης LDL με αλλαγές στον τρόπο ζωής ή/και φάρμακα, νωρίτερα.

Η έρευνα αφορούσε στοιχεία 36.375 ενηλίκων χωρίς διαβήτη ή καρδιακή νόσο, που συμμετείχαν στο Cooper Center Longitudinal Study και παρακολουθήθηκαν για 27 χρόνια.

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι σε σύγκριση με αυτούς που είχαν επίπεδα LDL κάτω του 100 mg/dL, άνθρωποι με επίπεδα μεταξύ 100 και 159 mg/dL είχαν 30% έως 40% υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και όσοι είχαν επίπεδα άνω των 160 mg/dL, ο κίνδυνος ήταν 70% έως 90% υψηλότερος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας πέθαναν 1.684 συμμετέχοντες από καρδιακή νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πηγές: American Heart Association