Τραυματισμός στην καρδιά, μεγάλη αιμορραγία και σηψαιμία είναι οι κύριες αιτίες θανάτου μετά από εγχείρηση (εκτός καρδιάς).

Αυτό προέκυψε από την έρευνα VISION, που πραγματοποιήθηκε από το Population Health Research Institute.

Η έρευνα περιέλαβε στοιχεία άνω των 40.000 ανθρώπων, 45 ετών και άνω, που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση (εκτός καρδιάς) που απαιτούσε τουλάχιστον  μια νύχτα παραμονή στο νοσοκομείο μετά από αυτήν. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για επιπλοκές για 30 ημέρες μετά την εγχείρηση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, 715 ασθενείς πέθαναν εντός 30 ημερών-505 στο νοσοκομείο και 210 μετά την έξοδο- από 8 επιπλοκές.

Σχεδόν το 75% των θανάτων προκλήθηκε από τραυματισμό στην καρδιά (29%), μεγάλη αιμορραγία (25%), και σηψαιμία (20%).

 

 

Πηγές: European Society of Cardiology