Η διαμονή σε γειτονιά με πολύ πράσινο, ενδεχομένως προστατεύει από καρδιοπάθειες.

Ο ερευνητής Aruni Bhatnagar, του University of Louisville, δήλωσε ότι η νέα έρευνά του δείχνει ότι η πυκνή σε δέντρα γειτονιά μπορεί ενδεχομένως να είναι καλή για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων.

Οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση του πράσινου στις γειτονιές για 5 χρόνια σε ανθρώπους που επισκέφτηκαν την πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου.

Στο συγκεκριμένο διάστημα, ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος και ούρων από 408 ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, εθνικοτήτων και οικονομικου- κοινωνικού επιπέδου.

Αξιολόγησαν τα δείγματα για δείκτες βλάβης στα αγγεία και κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Μέτρησαν επίσης την πυκνότητα των χώρων πρασίνου και τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκεί που ζούσαν οι συμμετέχοντες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι σε γειτονιές με περισσότερη βλάστηση οι άνθρωποι είχαν λιγότερα επίπεδα επινεφρίνης στα ούρα, που δείχνει χαμηλότερα επίπεδα στρες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης χαμηλότερα επίπεδα F2-isoprostane στα ούρα των συμμετεχόντων, που υποδεικνύει λιγότερο οξειδωτικό στρες και καλύτερη υγεία.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι άνθρωποι από πιο πράσινες γειτονιές είχαν μεγαλύτερη ικανότητα επιδιόρθωσης των αγγείων.

Η σχέση με την επινεφρίνη ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες σε ανθρώπους που δεν είχαν προηγουμένως καρδιακή προσβολή και όσους δεν λάμβαναν βητα-αναστολείς.

Τα ευρήματα ήταν ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, συνήθειες καπνίσματος, οικονομική κατάσταση, χρήση στατινών και έκθεση σε δρόμους, δήλωσαν ερευνητές.

Ωστόσο η έρευνα δεν απέδειξε ότι το πράσινο προκάλεσε τη μείωση του καρδιακού κινδύνου, παρατήρησε μόνο σχέση.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association.