Νέα έρευνα δίνει νέες ενδείξεις ότι η συχνή έκθεση σε αρνητικά συναισθήματα μπορεί ενδεχομένως να έχει σημαντική επίδραση στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η έρευνα, του Pennsylvania State University ανακάλυψε ότι η αρνητική διάθεση μπορεί ενδεχομένως να αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μεγάλης φλεγμονής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας με επικεφαλής την Jennifer Graham-Engeland, δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό  Brain, Behavior, and Immunity.

Αρνητική διάθεση και φλεγμονή

Οι επιστήμονες συνέλεξαν στοιχεία και χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια που ζητούσαν από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν τα συναισθήματά τους διαχρονικά και σε συγκεκριμένες στιγμές. Οι αξιολογήσεις λάμβαναν χώρα για 2 εβδομάδες και επέτρεψαν στην ομάδα να χαρτογραφήσει το συναισθηματικό προφίλ των συμμετεχόντων.

Οι επιστήμονες επίσης αξιολόγησαν την ανταπόκριση του ανοσοποιητικούς συστήματος των συμμετεχόντων, συλλέγοντας δείγματα αίματος και ερευνούσαν για δείκτες φλεγμονής.

Πώς το άγχος και η κατάθλιψη επηρεάζουν τη σωματική υγεία

Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι το άγχος και η κατάθλιψη συναγωνίζονται το κάπνισμα όσον αφορά την αρνητική επίδραση στην υγεία.

Η Graham-Engeland, παρατήρησε ότι άνθρωποι που είχαν αρνητική διάθεση αρκετές φορές την ημέρα για μεγάλες περιόδους έτειναν να έχουν υψηλότερα επίπεδα δεικτών φλεγμονής στο αίμα.

Οι επιστήμονες σημείωσαν ότι όταν συνέλεγαν δείγματα αίματος σύντομα μετά το αρνητικό συναίσθημα, όπως λύπη ή θυμό, δείκτες φλεγμονής ήταν όλο και πιο πολύ παρόντες στο αίμα.

Ωστόσο, η θετική διάθεση ακόμα και για λίγο, πριν τη συλλογή του αίματος συνδεόταν με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής. Αυτό ίσχυε για τους άντρες συμμετέχοντες.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η έρευνα προσθέτει σημαντικές ενδείξεις για την επίδραση της αρνητικής διάθεσης στην υγεία. Πρέπει όμως τα ευρήματα να αναπαραχθούν σε νέες έρευνες.

Στο μέλλον, ελπίζουν ότι αυτή και παρόμοιες έρευνες μπορεί ενδεχομένως να επιτρέψουν στους ειδικούς να έχουν καλύτερες στρατηγικές για την πρόβλεψη της διάθεσης και την προστασία πτυχών της σωματικής υγείας.