Ενήλικες με αποφρακτική υπνική άπνοια που εμφανίζουν υπερβολική υπνηλία φαίνεται να έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές νόσους σε σχέση με όσους δεν έχουν υπερβολική υπνηλία την ημέρα.

Το παραπάνω αναφέρει νέα έρευνα.

Ο ερευνητής Diego R. Mazzotti, πραγματοποίησε έρευνες σε ενηλίκους με μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 υπότυπους σύμφωνα με τα συμπτώματα που ανέφεραν.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την υπνική άπνοια και την καρδιαγγειακή νόσο.

Ο Diego R. Mazzotti, του University of Pennsylvania δήλωσε ότι πολλές έρευνες από την ομάδα του έδειξαν ότι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή υπνική άπνοια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε υπότυπους με βάση τα συμπτώματά τους.

Ωστόσο μέχρι τώρα δεν ήταν σαφές αν αυτοί οι υπότυποι είχαν διαφορετικές κλινικές συνέπειες, ιδιαίτερα όσον αφορά το μελλοντικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η νέα έρευνα ανέλυσε στοιχεία 1.207 ενηλίκων. Οι ασθενείς, 40 ετών και άνω, είχαν μέτρια έως σοβαρή υπνική άπνοια και παρακολουθηθήκαν για 12 χρόνια. Πριν από την έρευνα ανέφεραν συμπτώματα όπως κούραση, ροχαλητό, υπνηλία και δυσκολία να αποκοιμηθούν  και να παραμένουν κοιμισμένοι.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η έρευνά τους δείχνει ότι ο αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου που συνδέεται με την υπνική άπνοια φαίνεται να καθοδηγείται από ασθενείς στον υπότυπο υπερβολικής υπνηλίας.

Καθώς πρόκειται για έρευνα παρατήρησης, οι ερευνητές δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι ο υπότυπος υπερβολικής υπνηλίας ήταν αιτιατός παράγοντας για καρδιαγγειακή νόσο.

Ωστόσο οι ερευνητές έδειξαν ότι η σχέση είναι ανεξάρτητη από δημογραφικούς παράγοντες και παράγοντες υγείας που θα μπορούσαν να έχουν μεροληπτικά αποτελέσματα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

 

 

Πηγές: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.