Πειραματικό φάρμακο φάνηκε υποσχόμενο στην παράταση της επιβίωσης σε γυναίκες με συγκεκριμένο επιθετικό είδος καρκίνου στο μαστό, αναφέρουν αποτελέσματα δοκιμής φάσης 2.

Το πειραματικό φάρμακο sacituzumab govitecan, συνδυάζει ένα αντίσωμα με φάρμακο χημειοθεραπείας για την καλύτερη στόχευση καρκινικών κυττάρων.

Στη δοκιμή, που χρηματοδοτήθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία που παρασκεύασε το φάρμακο, περίπου το ένα τρίτο των ασθενών ανταποκρίθηκε στην αγωγή και η επίδραση διήρκεσε μέχρι 8 μήνες, δήλωσε ο Dr. Kevin Kalinsky.

Δήλωσε ότι αυτές οι ασθενείς είχαν σημαντική μείωση του καρκίνου.

Περίπου το 50% είχε κάποια ανταπόκριση και εμφάνισε επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου για περίπου 5 μήνες.

Ο Dr. J. Leonard Lichtenfeld, του American Cancer Society, δήλωσε ότι ο τριπλά αρνητικός καρκίνος στο μαστό αντιπροσωπεύει περίπου το 15% όλων των καρκίνων μαστού και πιο συχνά εμφανίζεται σε νεαρές γυναίκες.

Στη δοκιμή που διήρκεσε σχεδόν 4 χρόνια, 108 γυναίκες στις οποίες είχε αποτύχει η αγωγή αντιμετωπίστηκαν με το sacituzumab govitecan.

Οι ασθενείς έλαβαν το φάρμακο όσο ωφελούνταν από την αγωγή και 8 γυναίκες το λάμβαναν ακόμα μέσα στον Δεκέμβριο του 2017. Μέσος χρόνος αγωγής ήταν περισσότερο από 5 μήνες.

Το φάρμακο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο και πρόκειται να γίνει δοκιμή φάσης 3.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine.

Πηγές:
New England Journal of Medicine.