Η εποχική γρίπη και άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις μπορεί ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, δήλωσαν ερευνητές.

Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι νόσοι σαν τη γρίπη πιθανόν συμβάλλουν σε περισσότερους από 1.000 θανάτους μεταξύ ασθενών με νεφρική νόσο στις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Αυτές οι νόσοι περιλαμβάνουν πιθανόν σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού που προκαλούνται από γρίπη και άλλους ιούς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια είναι υψηλά και έχουν εποχικές διακυμάνσεις.

Επιπλέον, σημείωσαν ότι νόσοι σαν τη γρίπη επηρεάζουν δυσανάλογα ευάλωτους ανθρώπους όπως αυτοί με νεφρική νόσο τελικού σταδίου και φτάνουν στην κορύφωσή τους πιο κρύους μήνυες

Ο βαθμός με τον οποίο αυτές οι νόσοι που μοιάζουν με τη γρίπη συμβάλλουν στο θάνατο σε ασθενείς με νεφρική νόσο δεν είναι σαφής, επομένως οι ερευνητές θέλησαν να ερευνήσουν τη σχέση.

Ο David Gilbertson, του Hennepin Healthcare Research Institute στη Minneapolis, επισκόπησε ομοσπονδιακά στοιχεία 14 ετών.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία για να καθορίσουν νόσους όπως η γρίπη και ποσοστά θνησιμότητας νεφρικής νόσου για κάθε τέταρτο του έτους. Η περίοδος γρίπης συμβαίνει το 4 τρίμηνο κάθε χρόνου και το πρώτο του επόμενου.

Στο Q4, αύξηση 1% νόσων σαν τη γρίπη συνδεόταν με άνοδο 1.5% των θανάτων μεταξύ ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια σε σύγκριση με το μέσο ποσοστό θνησιμότητας στο Q3 –καλοκαίρι.

Στο Q1, αύξηση 1% σε νόσους σαν την γρίπη συνδεόταν με 2% υψηλότερο ποσοστό θανάτων σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια σε σύγκριση με ποσοστά καλοκαιριού.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης και της αγωγής νόσων σαν τη γρίπη σε ασθενείς  με νεφρική ανεπάρκεια, το χρόνο των θανάτων να συνδέονται με κορυφώσεις στη γρίπη και παρόμοιες νόσους και ότι περισσότεροι από του αναμενομένους θανάτους συνέβησαν σε χρονιές που η γρίπη και άλλες αναπνευστικές νόσοι ήταν ιδιαίτερα άσχημες.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι ενώ νόσοι σαν τη γρίπη μπορεί ενδεχομένως να μην είναι άμεση αιτία θανάτου σε ασθενείς με νεφρική νόσο, μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλουν σε άλλα αίτια θανάτου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Society of Nephrology.

Πηγές: Journal of the American Society of Nephrology.