Ο διαλογισμός μπορεί ενδεχομένως να μην είναι πάντα ευχάριστη εμπειρία για όλους, σύμφωνα με ερευνητές οι οποίοι καλούν σε περισσότερες έρευνες  σε τέτοιες πρακτικές.

Έρευνα με επικεφαλής ερευνητές του University College London, ανακάλυψε ότι πάνω από το ένα τέταρτο ανθρώπων που έκαναν συχνά διαλογισμό είχαν’’ ιδιαίτερα δυσάρεστη ψυχολογική εμπειρία’’ συνδεόμενη με την πρακτική, όπως αισθήματα φόβου και διαταραγμένα συναισθήματα.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE, ανακάλυψε επίσης ότι όσοι είχαν παρευρεθεί σε διαλογισμό σε retreat, όσοι επέλεγαν πρακτικές όπως  Vipassana και Koan και όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα επαναλαμβανόμενων  αρνητικών σκέψεων ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία.

Ωστόσο, η μελέτη που περιέλαβε έρευνα online σε  1.232 ανθρώπους με τουλάχιστον 2 μηνών εμπειρία στο διαλογισμό, ανακάλυψε ότι γυναίκες που συμμετείχαν και οι θρησκευόμενες ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν αρνητική εμπειρία.

Ο Marco Schlosser, δήλωσε ότι πολύ λίγα είναι γνωστά για το γιατί, πότε και πώς τέτοιες δυσκολίες μπορούν να συμβούν και ότι χρειάζονται νέες έρευνες.

Έρευνα του Witten/Herdecke University και του University of Ljubljana, πραγματοποιήθηκε λόγω περιορισμένου αλλά αυξανόμενου αριθμού εκθέσεων και case studies, που δείχνουν ότι ψυχολογικά δυσάρεστες εμπειρίες μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια του διαλογισμού.

Από τους 1.232 συμμετέχοντες, ποσοστό 25.6% προηγουμένως είχε ιδιαίτερα δυσάρεστες εμπειρίες σχετικές με το διαλογισμό. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν άντρες , ποσοστό 28.5% ενώ οι γυναίκες ήταν στο 23%.

Περίπου το 30.6% όσων δεν ήταν θρησκευόμενοι είχαν ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία σε σύγκριση με 22% όσων ήταν θρησκευόμενοι.

Ποσοστό 29,2% με είδη διαλογισμού που αναλύουν τη συνειδητή εμπειρία και τα συναισθήματα αποδομώντας την ενότητα και την πραγματικότητα του εαυτού, ανέφερε ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία σε σύγκριση με 20,3% όσων επέλεξαν άλλα είδη.

Ποσοστό 29% όσων είχαν πάει σε retreat διαλογισμού είχαν ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία σε σύγκριση με ποσοστό 19,6 % όσων δεν είχαν πάει ποτέ.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς στην έρευνα.