Το ΠΑΚΟΕ δημοσίευσε το πόρισμά  του σχετικά με το ποιες παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμπι και ποιες όχι.

Οι παράγοντες που εξετάστηκαν ήταν η περιεκτικότητα του νερού σε κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκους, το E-coli, φυσικοχημικές παραμέτρους όπως απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παραμέτρους όπως χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα και θολερότητα.

Ακατάλληλες κρίθηκαν 47 παραλίες της Αττικής (το 21,66%  του συνόλου) κρίθηκαν ακατάλληλες.

Δείτε τη λίστα εδώ.