Νέα έρευνα επιστημόνων από το Massachusetts General Hospital, το Brigham and Women's Hospital, και το Dana-Farber Cancer Institute, ανακάλυψε ότι μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο συνδέονται με κληρονομικές μορφές καρκίνου στο πάγκρεας. Η ομάδα επίσης ανακάλυψε μηχανισμό μέσω του οποίου αυτές οι μεταλλάξεις συμβάλλουν ενδεχομένως στην ανάπτυξη όγκων.

Στην έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature Genetics, οι επιστήμονες χαρτογράφησαν το γονιδίωμα οικογένειας στην οποία πολλά μέλη είχαν καρκίνο στο πάγκρεας.

Η ανάλυση αποκάλυψε μετάλλαξη στο γονίδιο RABL3.

Για να αξιολογήσουν την επίδραση της γονιδιακής μετάλλαξης έκαναν πειράματα και σε ψάρι-ζέβρα.

Το ψάρι που έφερε τη μετάλλαξη εμφάνισε καρκίνους σε αυξημένο ρυθμό και με μεγαλύτερη συχνότητα.

Ο Sahar Nissim, του Dana-Farber Cancer Institute, δήλωσε ότι τα ευρήματα μπορούν ενδεχομένως να δώσουν εξήγηση για άλλες οικογένειες με πολλά περιστατικά καρκίνου στο πάγκρεας.

Στο μέλλον μπορεί να απαιτείται η εξέταση για αυτή τη γενετική μετάλλαξη, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου στο πάγκρεας.