Παιδιά με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ψυχικών διαταραχών, σύμφωνα με νέα έρευνα του Karolinska Institutet, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Pediatrics. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη και μακρύτερης διάρκειας παρακολούθηση χρειάζεται για τα παιδιά με την πάθηση και τους γονείς τους.

Στην έρευνα περιλήφθηκαν περισσότερα από 6.400 παιδιά με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου που γεννήθηκαν μεταξύ 1973 και 2013.

Οι ερευνητές συνέκριναν τον μελλοντικό κίνδυνο ψυχικών διαταραχών με υγιή παιδιά του γενικού πληθυσμού και με τα αδέρφια των ασθενών.

Σε διάστημα 9 ετών, ποσοστό 17% των παιδιών με την πάθηση έλαβε διάγνωση για ψυχική νόσο έναντι 12% στα υγιή παιδιά και 10% στα αδέρφια τους.

Ο κίνδυνος ψυχικών διαταραχών ήταν 1,6 φορές υψηλότερος σε παιδιά με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σε σύγκριση με παιδιά του γενικού πληθυσμού στη Σουηδία.

Ο κίνδυνος για παιδιά με την πάθηση ήταν υψηλότερος από αυτόν των αδερφών τους.

Ο υψηλότερος κίνδυνος αφορούσε διάφορες διαγνώσεις ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, άγχος, διατροφικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, ΔΕΠΥ και αυτισμό. Υπάρχει επίσης υψηλότερος κίνδυνος απόπειρας αυτοκτονίας στην ενήλικο ζωή.

Ο κίνδυνος προβλημάτων ψυχικής υγείας ήταν μεγαλύτερος τον πρώτο χρόνο της πάθησης. Ο κίνδυνος ήταν ιδιαίτερα υψηλός για παιδιά που διαγνώστηκαν πριν την ηλικία των 6 με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και για παιδιά γονέων με ψυχικές διαταραχές.

Πρόκειται για έρευνα παρατήρησης και δεν μπορεί να εντοπίσει αιτιατή σχέση με βεβαιότητα. Ωστόσο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου συμβάλλει σε προβλήματα ψυχικής υγείας.