Ηλικιωμένοι με αδύναμη λαβή μπορεί ενδεχομένως να έχουν μειωμένες νοητικές ικανότητες και μνήμη, έδειξε νέα έρευνα.

Η απώλεια της λαβής κατά 5 κιλά θέτει τους ανθρώπους σε 10% κίνδυνο για νοητική εξασθένηση και 18% για σοβαρή νοητική εξασθένηση, αναφέρει έρευνα στο Journal of Alzheimer's Disease.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία 14.000 ανθρώπων άνω των 50 ετών.

Εξετάστηκε με δυναμόμετρο η δύναμη της λαβής και η νοητική λειτουργία με μίνι ψυχική εξέταση που περιλάμβανε την προσοχή, τη μνήμη, τη γλώσσα και την οπτικο-χωρική ικανότητα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα σημαίνουν πως μια μείωση στη δύναμη της λαβής συνδέεται με νευρολογική εξασθένηση που υπογραμμίζει τη σημασία των ασκήσεων χτισίματος μυών.

Αποτελέσματα της νέας έρευνας ενισχύουν την ανάγκη περίληψης της δύναμης της λαβής στην αξιολόγηση της υγείας των ηλικιωμένων.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό ότι το να μένει κάποιος σωματικά δραστήριος επηρεάζει τη γενική υγεία καθώς και τη νοητική.