Περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν τον ΔΜΣ αυξάνοντας ή μειώνοντας την επίδραση κληρονομικών γενετικών ποικιλομορφιών, ανακάλυψαν ερευνητές του University of Queensland. Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Huanwei Wang και την καθηγήτρια Jian Yangαν ανακάλυψε το αντίθετο για το ύψος- ότι η γενετική  επίδραση που το επηρεάζει είναι πολύ σταθερή από το ένα περιβάλλον στο άλλο.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε να συμβάλλει στη διαπίστωση του αν για κάποιο χαρακτηριστικό η επίδραση μιας γενετικής ποικιλομορφίας επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ο ερευνητής Huanwei Wang δήλωσε ότι τα περισσότερα χαρακτηριστικά, όπως το ύψος ή ο ΔΜΣ είναι πολύπλοκα, επειδή επηρεάζονται από πολλούς γενετικούς παράγοντες όπως και περιβαλλοντικούς.

Πρόσθεσε, ότι αν ο γενετικός έλεγχος αυτών των χαρακτηριστικών εξαρτάται από περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι σαφές- διαφορά στο DNA θα μπορούσε να επηρεάζει ένα χαρακτηριστικό αλλά είναι η επίδραση σταθερή σε διαφορετικά περιβάλλοντα;

Χρησιμοποιώντας στοιχεία 300.000 ανθρώπων με γνωστό ύψος και ΔΜΣ, μεταξύ άλλων πολύπλοκων χαρακτηριστικών, οι ερευνητές εξέτασαν για γενετικές ποικιλομορφίες που συνδέονται με την ποικιλομορφία καθενός από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Ανακάλυψαν ότι ο ΔΜΣ θα μπορούσε να διαφέρει σημαντικά ακόμα και για ανθρώπους με την ίδια γενετική  ποικιλομορφία αλλά αυτό δεν συνέβαινε στην περίπτωση γενετικών ποικιλομορφιών που συνδέονταν με το ύψος.

Η καθηγήτρια Yang ανακάλυψε μεγάλο αριθμό γενετικών παραγόντων για το ύψος αλλά η επίδραση τους δεν φάνηκε να είναι ευαίσθητη  σε περιβαλλοντικές καταστάσεις, ενώ γενετικές επιδράσεις στον ΔΜΣ και λίγα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την παχυσαρκία φαίνεται ότι είναι πολύ περισσότερο ευαίσθητα.

Το ύψος μπορεί να επηρεάζεται από το περιβάλλον και τα γονίδια αλλά φαίνεται πως αυτά είναι ανεξάρτητα.

Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, επειδή μπορεί να μας επιτρέψει να ερευνήσουμε για περιβαλλοντικούς παράγοντες που διαφεύγουν και θα μπορούσαν να παρεμβάλλονται στη λειτουργία ενός γονιδίου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Science Advances.