Η μάχη με το σύνδρομο μετατραυματικού στρες μπορεί ενδεχομένως να κάνει πιο ευάλωτη μια γυναίκα στον καρκίνο των ωοθηκών, αναφέρει νέα έρευνα.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 55.000 γυναικών και κατέληξαν ότι όσες εμφάνισαν 6-7 συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες σε κάποια φάση της ζωής τους είχαν διπλάσιο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών σε σύγκριση με γυναίκες που δεν είχαν ποτέ τέτοια συμπτώματα.

Η Andrea Roberts, του Harvard T.H. Chan School of Public Health, δήλωσε ότι με βάση τα ευρήματα πρέπει να καταλάβουμε αν η επιτυχής αγωγή για τη διαταραχή θα μπορούσε να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο και αν άλλα είδη στρες είναι επίσης παράγοντες κινδύνου για καρκίνο των ωοθηκών.

Η έρευνα επίσης ανακάλυψε ότι αυτές ο γυναίκες είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για την πιο κοινή και επιθετική μορφή της συγκεκριμένης νόσου.

Γυναίκες με 4-5 συμπτώματα σε κάποια φάση της ζωής τους επίσης είχαν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο ωοθηκών αλλά ο κίνδυνος δεν ήταν στατιστικά σημαντικός.

Έρευνες σε ζώα έδειξαν ότι το στρες και οι ορμόνες του μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη καρκίνου στις ωοθήκες και ότι το χρόνιο στρες συνδέεται με μεγαλύτερους και πιο διηθητικούς όγκους.

Έρευνα σε γυναίκες ανακάλυψε σχέση μεταξύ διαταραχής μετατραυματικού στρες και καρκίνου στις ωοθήκες αλλά περιέλαβε μόνο 7 γυναίκες με τις 2 παθήσεις.

Η νέα έρευνα ανακάλυψε σχέση αλλά δεν απέδειξε ότι είναι αιτιατή.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο 

 

Πηγές: Cancer Research.