Επιστήμονες ανακάλυψαν ακόμα έναν τρόπο που τα δελφίνια μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους. Η μεγάλη αύξηση της αντοχής στα αντιβιοτικά που επηρεάζει τους ανθρώπους συμβαίνει και στα δελφίνια.

Η ανακάλυψη προέρχεται από έρευνα 13 ετών σε δελφίνια στο Indian River Lagoon της Φλόριντα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Aquatic Mammals.

Οι ερευνητές ανέλυσαν την αντοχή στα αντιβιοτικά σε 733 δείγματα βακτηρίων που συλλέχτηκαν μεταξύ 2003 και 2015 από 171 δελφίνια. Ορισμένα από τα βακτήρια αποτελούν απειλή και για τους ανθρώπους.

Συνολικά πάνω από 88% ήταν ανθεκτικά σε τουλάχιστον ένα αντιβιοτικό. Η αντοχή ήταν υψηλότερη στην ερυθρομυκίνη (σχεδόν 92%), και ακολουθούσαν η αμπικιλλίνη (77%) και η κεφαλοθίνη (σχεδόν 62%).

Παρομοίως με τάσεις σε ανθρώπους η αντοχή στο ciprofloxacin μεταξύ δειγμάτων E. coli υπερδιπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ποσοστά αντοχής στην Pseudomonas aeruginosa ήταν τα υψηλότερα που καταγράφηκαν για έναν οργανισμό και αυξάνονταν κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης.

Αναφέρθηκαν σημαντικές αυξήσεις στην αντοχή στα αντιβιοτικά στο βακτήριο  Vibrio alginolyticus, που προκαλεί σοβαρή δηλητηρίαση.

Με βάση τα ευρήματα, είναι πιθανό αυτά τα απομονωμένα στελέχη από δελφίνια να προέρχονται από πηγή όπου χρησιμοποιούνται τακτικά αντιβιοτικά, και πιθανόν βρίσκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή απόβλητων από χερσαίες πηγές.

Πηγές: Aquatic Mammals.