Τα αντιβιοτικά ενδεχομένως μειώνουν το ποσοστό επιβίωσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία για καρκίνο, αναφέρει νέα έρευνα.

Ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά πριν αρχίσουν ανοσοθεραπεία επέζησαν κατά μέσον όρο 2 μήνες μετά την αγωγή, αναφέρει έρευνα στο περιοδικό JAMA Oncology.

Όσοι έλαβαν αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της ανοσοθεραπείας έζησαν κατά μέσον όρο σχεδόν 15 μήνες μετά την αγωγή.

Ο David Pinato, του Imperial College London, δήλωσε ότι η ανοσοθεραπεία μπορεί να είναι επιτυχής στο 20% των ασθενών περίπου, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί ποιος θα ανταποκριθεί. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι με προηγούμενη έκθεση σε αντιβιοτικά η ανταπόκριση των ασθενών στην ανοσοθεραπεία και η επιβίωση πέφτει.

Οι ερευνητές εξέτασαν 200 ασθενείς με καρκίνο στη Βρετανία, που υποβλήθηκαν σε ανοσοθεραπεία.

Στο σύνολο, 26 ασθενείς έλαβαν αντιβιοτικά μέχρι 30 ημέρες πριν την έναρξη της ανοσοθεραπείας, ενώ 68 τα έλαβαν κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης, υπήρχε για ασθενείς με καρκίνο ανεξάρτητα από το αντιβιοτικό που έλαβαν. Σε αυτά περιλαμβάνονταν τα:  βήτα-λακτάμες, κινολόνες, μακρολίδες, σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες, αμινογλυκοζίτες και  nitroimidazole.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι άλλες νόσοι ενδεχομένως μπορεί να συνέβαλαν στο θάνατο ορισμένων ασθενών. Ωστόσο, παραμένουν πεπεισμένοι ότι τα αντιβιοτικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

 

Πηγές: JAMA Oncology.