Αν είστε εσωστρεφής πιέστε τον εαυτό σας να γίνει εξωστρεφής. Θα είστε πιο ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η προτροπή της πρώτης έρευνας που ζήτησε από ανθρώπους να δρουν ως εξωστρεφείς για παρατεταμένη περίοδο.

Για μια εβδομάδα, 123 συμμετέχοντες έπρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις να σπρώξουν τα όρια της θέλησής τους να εμπλακούν δρώντας ως εξωστρεφείς. Για ακόμα μια εβδομάδα ζητήθηκε από την ίδια ομάδα να δράσει ως εσωστρεφής.

Η Sonja Lyubomirsky, του UC Riverside, μελέτησε την ψεύτικη εξωστρέφεια για να διαπιστώσει αν θα οδηγούσε σε καλύτερη ευεξία.

Η Lyubomirsky, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς είναι εφικτός στόχος για πολλούς και ότι η συμπεριφορά κάποιου ως εξωστρεφούς βελτιώνει την ευεξία.

Οι ερευνητές επέλεξαν λέξεις πιο ουδέτερες Τα επίθετα για την εξωστρέφεια ήταν ‘’ομιλητικός’’, ‘’θετικός’’, ‘’αυθόρμητος’’ και για την εσωστρέφεια ‘’ήσυχος’’, ‘’προσεκτικός’’ και ‘’συνεσταλμένος’’.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές είπαν στους συμμετέχοντες ότι προηγουμένη έρευνα ανακάλυψε ότι κάθε ομάδα συμπεριφορών είναι ωφέλιμη για τους φοιτητές.

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να είναι ομιλητικοί, θετικοί και αυθόρμητοι.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες της ίδιας ομάδας να είναι ήσυχοι, προσεκτικοί και συνεσταλμένοι ή το ανάποδο. Τρεις φορές την εβδομάδα οι συμμετέχοντες δέχονταν υπενθύμιση για την αλλαγή στη συμπεριφορά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις ευεξίας, οι συμμετέχοντες ανέφεραν μεγαλύτερη ευεξία μετά την εβδομάδα εξωστρέφειας και μειώσεις στην ευεξία μετά την εβδομάδα εσωστρέφειας.

Η έρευνα έδειξε ότι ο χειρισμός ώστε να αυξηθεί η εξωστρεφής συμπεριφορά βελτίωσε την ευεξία.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Experimental Psychology: General.