Νέα ανακάλυψη για τον καρκίνο στο πάγκρεας ρίχνει φως στο πώς τροφοδοτείται η ανάπτυξή του και ενδεχομένως μπορεί να συμβάλλει στην εξήγηση του πώς δρουν υποσχόμενα φάρμακα για τον καρκίνο και για ποιον ασθενή θα αποτύχουν.

Το εύρημα μελλοντικά θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να καθορίσουν ποια αγωγή θα είναι πιο αποτελεσματική για ασθενείς, ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Προηγουμένως, επιστήμονες είχαν παρατηρήσει περίεργες αλλαγές στο σχήμα των μιτοχονδρίων σε καρκίνους  που προέρχονταν από μεταλλάξεις στο γονίδιο RAS.

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι όταν ενεργοποιείται το μεταλλαγμένο γονίδιο RAS, οδηγεί σε κατάτμηση των μοτριχονδρίων.

Η κατάτμηση υποστηρίζει τις πρωθύστερες μετακινήσεις προς τη νέα διαδικασία πυροδότησης του καρκίνου. Ξαφνικά, τα μιτοχόνδρια φάνηκε ότι έπαιζαν ασυνήθιστο ρόλο. Η διαίρεσή τους βοηθούσε στην πραγματικότητα τον καρκίνο να εδραιωθεί.

Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να είναι αδυναμία για τον καρκίνο που θα εκμεταλλευτούν οι γιατροί για να βοηθήσουν ασθενείς.

Ο ερευνητής Kashatus ανακάλυψε ότι το μπλοκάρισμα της διαίρεσης των μιτοχονδρίων σε δείγμα όγκων εμπόδιζε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή τους.

Όταν αναπτύσσονται τα καρκινικά κύτταρα σταδιακά χάνουν τη μιτοχονδριακή τους λειτουργία.

Αυτό είναι άσχημο για τον καρκίνο και η απώλεια μιτοχονδρίων αντιπροσωπεύει άλλη αδυναμία που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι γιατροί.

Η κατάτμηση μιτοχονδρίων παίζει 2 ρόλους. Από  τη μια προάγει αυτή τη μετακίνηση στο μεταβολισμό αλλά και την υγεία των μιτοχονδρίων.

Ο Kashatus δήλωσε ότι αυτοί οι 2 παράγοντες συνδέονται και οδηγούν τη διαδικασία ανάπτυξης όγκου στο πάγκρεας.

Το εύρημα επίσης θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξήγηση της δράσης αρκετών φαρμάκων που αναπτύσσονται και να βοηθήσει τους γιατρούς να καταλάβουν ότι ασθενείς θα ωφεληθούν, δήλωσε ο Kashatus, του UVA.