Απόγνωση δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας για την κατάσταση των εφήβων στην Ελλάδα: δύο στους πέντε δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και ένας στους τέσσερις έχει σκεφθεί να βλάψει τον εαυτό του.

Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας (ΕΠΙΨΥ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου).

Συγκεκριμένα, από τα ευρήματα πανελλήνιων επιδημιολογικών μελετών προκύπτει πως το 43,2% των εφήβων δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, με τα κορίτσια να εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό (48% έναντι 38,4% των αγοριών).

Η χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή αυξάνεται στη διάρκεια της εφηβείας από 23,6% στην ηλικία των 11 ετών, σε 49,9% στην ηλικία των 13 και 55,0% στην ηλικία των 15 ετών.

Διαχρονικές συγκρίσεις δείχνουν αύξηση του ποσοστού χαμηλής ικανοποίησης από τη ζωή,  ενώ το 8,1% των εφήβων αξιολογούν την υγείας του ως "μέτρια" ή "κακή".

Η ικανοποίηση από τη ζωή και την υγεία φαίνεται να συνδέονται με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας των εφήβων.

Το 2015, το 25,6% των εφήβων ηλικίας 16 ετών, απάντησαν πως, έστω και μια φορά στη ζωή τους, έχουν σκεφτεί να βλάψουν ηθελημένα τον εαυτό τους, με τα κορίτσια να έχουν υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (36,3% έναντι 14,6%).

Μείωση

Διαχρονικά, από το 1999 στο 2015, το ποσοστό των εφήβων που απαντούν ότι έχουν σκεφτεί να βλάψουν ηθελημένα τον εαυτό τους, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, μειώνεται σημαντικά από 39,4% σε 25,6%.

Ένας στους 11 εφήβους ηλικίας 16 ετών (9%), αναφέρει ότι έστω και μια φορά στη ζωή του έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, τα κορίτσια σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (12,4% και 5,5%, αντίστοιχα).

Ποσοστό 3,9% των εφήβων απαντούν ότι έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας τουλάχιστον δύο φορές στη ζωή τους, τα κορίτσια και πάλι σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (5,6% και 2,1%, αντίστοιχα).