Το θετικό άγχος και η αδρεναλίνη, υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορούν να μας κάνουν πιο ισχυρούς, πιο ευτυχισμένους και πιο υγιείς. Ωστόσο, σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους, το χρόνιο στρές προκαλεί άγχος και κόπωση που μπορεί να οδηγήσουν σε εξάντληση.  Αν και δεν έχει υπολογιστεί η παγκόσμια οικονομική επιβάρυνση της επαγγελματικής εξουθένωσης, εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος των ψυχικών ασθενειών θα αυξηθεί στα 16 τρις δολ. μέχρι το 2030.    


Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι ένα στα πέντε παιδιά ή εφήβους και ένας στους τέσσερις ενήλικες θα επηρεαστεί από την επαγγελματική εξουθένωση σε κάποιο σημείο στην ενεργό ζωή του. Η κατάσταση είναι τόσο διαδεδομένη στις ανεπτυγμένες χώρες, που ο ΠΟΥ έχει προσθέσει την επαγγελματική εξουθένωση στη λίστα των διεθνώς αναγνωρισμένων ασθενειών, ορίζοντάς την ως σύνδρομο του «χρόνιου στρες στο χώρο εργασίας που δεν αντιμετωπίζεται με επιτυχία», το οποίο περιλαμβάνει τη μειωμένη ενέργεια ή την εξάντληση, αποτελέσματα που οδηγούν στην ψυχική απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας και στη μείωση της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας.

Μια δημοσκόπηση του Gallup με 7.500 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης έδειξε ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους αισθάνεται επαγγελματική εξουθένωση συχνά ή μόνιμα, ενώ την ανέφεραν οι μισοί από τους ερωτηθέντες.

Η τάση φαίνεται ιδιαίτερα έντονη στους νέους. Μια μελέτη της Deloitte σχετικά με την υγεία στο χώρο εργασίας στις ΗΠΑ υποδηλώνει ότι το 84% την έχουν βιώσει, ενώ οι γυναίκες νοσούν περισσότερο από τους άνδρες.

Burnout: μια ασθένεια του 21ου αιώνα

Ζούμε σε έναν κόσμο υψηλής ταχύτητας, στον οποίο η ψηφιακή διασύνδεση, η εξελιγμένη τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας κάνουν πιο έξυπνους, ταχύτερους και πιο αποτελεσματικούς. Αλλά η μεγαλύτερη ψηφιοποίηση προκαλεί επίσης οξεία απομόνωση, από τους άλλους ανθρώπους και τη φύση.

Η ιατρική έρευνα δείχνει ότι η σύνδεσή μας με τον εαυτό μας, με άλλους ανθρώπους και με τον φυσικό μας κόσμο, βελτιώνει την αίσθηση της υγείας και της ευτυχίας. Αντίθετα, όταν χάνουμε την αίσθηση της σύνδεσής μας, το άγχος, η κατάθλιψη και η εξάντληση είναι πάρα πολύ συχνά φαινόμενα.

Η μελέτη της Gallup για τις κύριες αιτίες της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων διαπίστωσε ότι οι κύριοι παράγοντες που την προκαλούν έχουν λιγότερο σχέση με τις προσδοκίες για σκληρή δουλειά και υψηλή απόδοση, ενώ είναι πιο στενά συνδεδεμένη με τη διαχείριση και την επεξεργασία ενός ατόμου.

Ο φόρτος εργασίας, η αδικαιολόγητη πίεση χρόνου, η έλλειψη σαφήνειας ως προς τον ρόλο, η έλλειψη επικοινωνίας και υποστήριξης από τη διοίκηση και η άδικη μεταχείριση στην εργασία συσχετίζεται πλέον με τα περιστατικά της επαγγελματικής εξουθένωσης. Όταν οι εργαζόμενοι λένε ότι συχνά ή πάντα έχουν αρκετό χρόνο για να κάνουν όλες τις εργασίες τους, τότε έχουν 70% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλή επαγγελματική εξουθένωση. Ομοίως, όταν οι εργαζόμενοι συμφωνούν ότι συχνά αντιμετωπίζονται άδικα στη δουλειά, έχουν 2,3 φορές περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν την επαγγελματική εξουθένωση.

Οι εργασιακοί χώροι είναι οι λιγότερο εξοπλισμένοι χώροι από όλα τα δίκτυα υποστήριξης για να ανταποκριθούν εποικοδομητικά στην επαγγελματική εξουθένωση, με μόλις το 27% των εποπτών να ανταποκρίνονται θετικά σε περιστατικά εξουθένωσης και μόνο ένας στους τρεις συναδέλφους να προσφέρει την απαιτούμενη υποστήριξη.Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να βιώσουν εξουθένωση συμβάλλοντας σε αυτό και άλλοι παράγοντες όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση και κακή κατανομή της εργασίας εκτός του χώρου εργασίας. Ένας σημαντικός συντελεστής, ωστόσο, είναι οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας που πλήττουν τις γυναίκες πιο σκληρά από ό, τι οι άντρες τους, συμπεριλαμβανομένων λιγότερων ευκαιριών επαγγελματικής προόδου και συχνότερης κατοχής ρόλων χαμηλής εξουσίας.

Πηγές: https://www.weforum.org/ agenda/2019/10/burnout-mental- health-pandemic/