Νέα έρευνα του Well Living Lab, συνεργασία του Delos™ και της Mayo Clinic, δείχνει ότι εργασιακοί χώροι με παράθυρα που δίνουν στους εργαζομένων φυσικό φως και θέα προς τα έξω βελτιώνουν τη νοητική απόδοσή τους και την ικανοποίηση με το εργασιακό περιβάλλον.

Μέσα σκίασης μπορούν να μετριάσουν την κόπωση στα μάτια μειώνοντας τη δυσφορία από την εστίαση σε φως ημέρας.

Οι συμμετοχές μετακόμισαν σε προσομοίωση εργασιακού χώρου που έμοιαζε με αυτόν στον οποίο εργάζονταν (κουβούκλια). Δούλευαν όπως συνήθως για 14 εβδομάδες, ενώ παρακολουθούνταν το περιβάλλον και η συμπεριφορά τους. Έφεραν μαζί τους προσωπικά και εργασιακά αντικείμενα.

Ο χώρος είχε παράθυρα που κοίταζαν στην ανατολή και το βορρά και όλοι είχαν ίδια απόσταση από αυτά.

Κάθε 2 εβδομάδες οι συμμετέχοντες εκτίθεντο σε διαφορετική κατάσταση παραθύρου- περσίδες, φιμέ τζάμια ή κουρτίνες για τον αποκλεισμό της θέας και του φωτός.

Με ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε η υγεία των ματιών, ενώ οι συμμετέχοντες ανέφεραν την ικανοποίησή τους από το εργασιακό περιβάλλον.

Οι νοητικές λειτουργίες βελτιώθηκαν όταν οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση σε φως ημέρας και θέα, στον εργασιακό τους χώρο.

Και τα 2 είδη σκίασης (περσίδες και φιμέ) οδήγησαν σε ίδιο βαθμό βελτίωσης της νοητικής επίδοσης σε σχέση με τα παράθυρα που ήταν καλυμμένα με κουρτίνες.

Η κόπωση στα μάτια μειώθηκε όταν είχαν πρόσβαση σε φως της ημέρας και θέα-δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ 2 ειδών σκίασης. Η ικανοποίηση από το περιβάλλον επίσης βελτιώθηκε με την πρόσβαση σε παράθυρο.

Όταν ο χώρος είχε καλυμμένα παράθυρα με κουρτίνες, η πρώτη αλλαγή που ήθελαν οι εργαζόμενοι ήταν πρόσβαση σε αυτά. Όταν υπήρχαν σκίαστρα, οι επιθυμίες τους ποίκιλλαν από τη θερμοκρασία έως την ιδιωτικότητα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Building and Environment.

Πηγές: Building and Environment.