Πάνω από 67.000 (67.401) ήταν οι νέες περιπτώσεις καρκίνου που προέκυψαν το 2018 στην Ελλάδα, ενώ ο αριθμός των θανάτων από τη νόσο έφτασε τους 33.288. Συνολικά ο αριθμός των περιπτώσεων την τελευταία πενταετία ήταν 180.871 άνθρωποι. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο, πέρσι ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας στην Ελλάδα, ο καρκίνος του πνεύμονα κατέλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό στις νέες περιπτώσεις που εμφανίστηκαν πλήττοντας 9.964 ανθρώπους (14,8%). Ακολούθησε ο καρκίνος του μαστού με 7.734 νέες περιπτώσεις και ποσοστό 11,5%, ο ορθοκολικός καρκίνος με 7.319 περιπτώσεις και ποσοστό 10,9%, ο καρκίνος του προστάτη με 6.457 και μερίδιο 9,6%, ο καρκίνος της κύστης με 5.800 νέες περιπτώσεις και ποσοστό 8,6%, ενώ οι λοιποί καρκίνοι έφτασαν συνολικά τις 30.127 νέες περιπτώσεις και μερίδιο 44,7%. 

Στους άνδρες, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού, κυριάρχησε ο καρκίνος του πνεύμονα με 7.862 νέες περιπτώσεις καταλαμβάνοντας μερίδιο 20,2%. Ακολούθησαν, ο προστάτης με 6.457 (16,6%), η κύστη με 5.106 (13,1%), ο ορθοκολικός με 4.158 (10,7%), τα νεφρά με 1.514 νέες περιπτώσεις (3,9%) και οι λοιποί καρκίνοι ήταν 13.836 (35,5%). 

Παράλληλα στις γυναίκες, το 27,2% των νέων περιπτώσεων που προέκυψαν αφορούσαν τον καρκίνο του μαστού, όπου τα νέα συμβάντα ανήλθαν στα 7.734. Ακολούθησε το ορθό με 3.161 νέες περιπτώσεις και μερίδιο 11,1%, o καρκίνος της μήτρας με 2.262 νέες περιπτώσεις και μερίδιο 7,9% και οι λοιποί καρκίνοι ανήλθαν σε 12.004 με ποσοστό 42,2%. 

Oι νέες περιπτώσεις καρκίνου που αναμένεται να προκύψουν παγκοσμίως μέχρι το 2030 θα φτάσουν τα 23,6 εκατ. Το 2012, υπήρχαν 14,1 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις και 8,2 εκατομμύρια θάνατοι σχετιζόμενοι με τον καρκίνο παγκοσμίως. Το 57% αυτών των νέων περιπτώσεων καρκίνου σημειώθηκε στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου που περιλαμβάνουν την Κεντρική Αμερική και ορισμένες περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Το 65% των θανάτων από καρκίνο συνέβη στις ίδιες αυτές περιοχές. Ο αριθμός νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να αυξηθεί στα 23.6 εκατομμύρια μέχρι το 2030.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Πηγές: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/300-greece-fact-sheets.pdf