Αναλυτικές οδηγίες προστασίας και πληροφορίες για τα όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα για τον νέο κοροναϊό, παρέχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ενημερώνει, επίσης, για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε την απόφαση να μην κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ειδική επιτροπή του Οργανισμού, η οποία στελεχώνεται από 21 επιστήμονες, αναφέρονται τα εξής:

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να παρέχει συμβουλές στον γενικό διευθυντή, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό μιας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος (PHEIC). Η επιτροπή παρέχει επίσης συμβουλές για τη Δημόσια Υγεία ή προτείνει επίσημες προσωρινές συστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Στις 23 Ιανουαρίου, εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ταϊλάνδης και της Δημοκρατίας της Κορέας ενημέρωσαν την επιτροπή για την κατάσταση στις χώρες τους. Έχουν αυξηθεί οι αναφερόμενες περιπτώσεις στην Κίνα, με 557 επιβεβαιωμένες από σήμερα (σ.σ. χθες).

Στις 22 Ιανουαρίου, τα μέλη της επιτροπής έκτακτης ανάγκης εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το αν το γεγονός αυτό αποτελεί έκτακτη ανάγκη Δημόσιας Υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος ή όχι.

Στη φάση εκείνη, η συμβουλή ήταν πως δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη. Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν για τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και πρότειναν να επαναληφθεί η συνεδρίαση σε λίγες μέρες, για να εξεταστεί περαιτέρω η κατάσταση.

Μετά την ανακοίνωση νέων μέτρων περιορισμού στη Wuhan στις 22 Ιανουαρίου, ο γενικός διευθυντής κάλεσε την Επιτροπή έκτακτης ανάγκης να επανασυνεδριάσει στις 23 Ιανουαρίου για να μελετήσει τις πληροφορίες που παρείχαν οι κινεζικές αρχές σχετικά με την πλέον πρόσφατη επιδημιολογική εξέλιξη και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που ελήφθησαν.

Οι κινεζικές αρχές παρουσίασαν νέες επιδημιολογικές πληροφορίες, οι οποίες αποκάλυψαν αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στις πληγείσες επαρχίες και το ποσοστό των θανάτων στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σήμερα σε ποσοστό 4% (17 από τις 557).

Αναφέρθηκαν περιπτώσεις τεταρτογενών λοιμώξεων στο Wuhan και περιπτώσεις δευτερογενών λοιμώξεων έξω από το Wuhan, καθώς και ορισμένες ομάδες έξω από την επαρχία Hubei. Εξήγησαν ότι λαμβάνουν ισχυρά μέτρα περιορισμού (κλείσιμο των συστημάτων δημόσιας συγκοινωνίας στην πόλη Wuhan, καθώς και σε άλλες κοντινές πόλεις).

Μετά από αυτήν την παρουσίαση, η επιτροπή του ΠΟΥ ενημερώθηκε για την εξέλιξη στην Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ταϊλάνδη και ότι εντοπίστηκε μία νέα πιθανή περίπτωση στη Σιγκαπούρη.

Εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κίνα για τη διερεύνηση και τον περιορισμό της τρέχουσας επιδημίας.

Μετάδοση

Μπορεί να γίνει μετάδοση του κοροναϊού από άνθρωπο, ενώ το ίδιο έχει συμβεί σε μία μονάδα παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Η πηγή του κοροναϊού εξακολουθεί να είναι άγνωστη (πιθανότατα ένας χώρος φύλαξης ζώων) και η έκταση της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο εξακολουθεί να μην είναι σαφής.

Αρκετά μέλη έκριναν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δηλώσουν έκτακτη ανάγκη Δημόσιας Υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος.

Συμβουλές

Η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου έπειτα από δέκα μέρες ή νωρίτερα, εάν το κρίνει αναγκαίο ο γενικός διευθυντής.

Προέτρεψε να υποστηριχθούν οι συνεχιζόμενες προσπάθειες μέσω διεθνούς διεπιστημονικής ομάδας του ΠΟΥ που θα σταλεί στην Κίνα και η οποία θα λειτουργήσει σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες της χώρας.

Η αποστολή θα διερευνήσει τη ζωική μετάδοση της επιδημίας, την έκταση της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, τις προσπάθειες εξέτασης σε άλλες επαρχίες της Κίνας, την ενίσχυση της επιτήρησης για σοβαρές οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις στις περιοχές αυτές, ενίσχυση μέτρων περιορισμού και μετριασμού.

Η ομάδα θα παρέχει πληροφορίες στη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να γίνει κατανοητή η κατάσταση και οι πιθανές επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία.

Ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη για την αντιμετώπιση αυτής της εστίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων δικτύων εταίρων και συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Θα εφαρμόσει, επίσης, μία περιεκτική στρατηγική επικοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους και για την προώθηση της έρευνας και των επιστημονικών εξελίξεων σε σχέση με αυτόν τον νέο κοροναϊό.

Στο πλαίσιο μίας εξελισσόμενης επιδημιολογικά κατάστασης, ο ΠΟΥ πρέπει να εξετάσει ένα πιο αναλυτικό σύστημα, το οποίο θα επέτρεπε ένα ενδιάμεσο επίπεδο συναγερμού. Ένα τέτοιο σύστημα θα αντικατόπτριζε καλύτερα τη σοβαρότητα μιας εστίας, τον αντίκτυπό της και τα απαιτούμενα μέτρα και θα διευκόλυνε τον βελτιωμένο διεθνή συντονισμό.

Κίνα

Οι επιστήμονες καλούν της Αρχές της Κίνας να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διακυβερνητικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης κρίσεων σε εθνικό, επαρχιακό και πολεοδομικό επίπεδο, καθώς και άλλα εσωτερικά μέτρα.

Να ενισχύσει, επίσης, τα ορθά μέτρα Δημόσιας Υγείας για περιορισμό και μετριασμό της τρέχουσας επιδημίας.

Να ενισχύσει την επιτήρηση σε ολόκληρη την Κίνα, ιδιαίτερα κατά τη γιορτή της κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Να παρέχει επαρκή στοιχεία στον ΠΟΥ και να διενεργεί έλεγχος εξόδου σε διεθνή αεροδρόμια και λιμένες στις πληγείσες επαρχίες, ελαχιστοποιώντας την παρέμβαση στη διεθνή κυκλοφορία.

Να ενθαρρύνει την προβολή σε εσωτερικούς αερολιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς λεωφορείων μεγάλων αποστάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες.

Τρίτες χώρες

Είναι πιθανό να υπάρξει περαιτέρω εξαγωγή κρουσμάτων από την Κίνα σε οποιαδήποτε χώρα.

Οι Αρχές τους πρέπει να είναι προετοιμασμένες για περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού επιτήρησης, της έγκαιρης ανίχνευσης, της απομόνωσης και της διαχείρισης των περιπτώσεων, της ανίχνευσης επαφών και της πρόληψης της περαιτέρω εξάπλωσης της λοίμωξης "2019-nCoV" και της ανταλλαγής δεδομένων με τον ΠΟΥ.

Να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της ανθρώπινης μόλυνσης, την πρόληψη της δευτερογενούς μετάδοσης και τη διεθνή διάδοση και να συμβάλουν στη διεθνή ανταπόκριση μέσω πολυτομεακής επικοινωνίας και συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής στην αύξηση της γνώσης σχετικά με τον ιό και την ασθένεια, καθώς και την προώθηση της έρευνας.

Οι χώρες πρέπει επίσης να ακολουθήσουν συμβουλές ταξιδιού από τον ΠΟΥ. Η εμπειρία έχει δείξει πως οι κοροναϊοί απαιτούν σημαντικές προσπάθειες, ανταλλαγή πληροφοριών και έρευνα.