Ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ανάγκη για αναπνευστήρες στην Νέα Υόρκη, το Columbia University Irving Medical Center, ανέπτυξε μέθοδο ‘’μοιράσματος’’ ενός αναπνευστήρα που υποστηρίζει πλήρως, ταυτόχρονα, 2 ασθενείς με μια συσκευή.

Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν αντάπτορα για να κατευθύνουν τον αέρα σε 2 αναπνευστικούς σωλήνες

Μόνο ασθενείς με παρόμοιες αναπνευστικές ανάγκες συνδέονται στην ίδια συσκευή.

Ο Jeremy Beitler, MD, δήλωσε ότι η ομάδα κάνει κάτι που δεν έχει γίνει πρωτύτερα, αλλά ήρθε η ώρα να γίνει

Καθώς τα περιστατικά COVID-19 αυξάνονται στη Νέα Υόρκη, ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται αναπνευστήρες αυξήθηκε επίσης. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Andrew Cuomo , στις 25 Μαρτίου δήλωσε οτι τις επόμενες εβδομάδες θα χρειαστούν μέχρι 30.000 αναπνευστήρες.

Το νέο πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης και διανεμήθηκε εν μέρει μέσω της Greater New York Hospital Associaton σε νοσοκομεία στην περιοχή.