Φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά του καρκίνου έδειξε υποσχόμενο στην αναστροφή της νεφρικής βλάβης από ερυθηματώδη λύκο, αναφέρει νέα έρευνα στο περιοδικό Science Translational Medicine.

Ο Καθηγητής Joe Craft, δήλωσε ότι η νεφρική βλάβη επηρεάζει περίπου μισούς από τους ασθενείς με ερυθηματώδη λύκο οδηγώντας ορισμένες φορές σε νεφρική ανεπάρκεια. Η ανακάλυψη αυτού που προκαλεί τη βλάβη είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ο Craft και ο ερευνητής Ping-Min Chen, εξέτασαν την επίδραση των Τ- κυττάρων στη νεφρίτιδα του λύκου και ανακάλυψαν ότι Τ- κύτταρα που εμπλέκονται στο λύκο εκφράζουν έναν παράγοντα που ρυθμίζεται από το επίπεδο του οξυγόνου στα νεφρά. Όταν ενεργοποιηθεί, διδάσκει τα κύτταρα Τ να επιτεθούν στους ιστούς μειώνοντας περαιτέρω το οξυγόνο σε αυτούς και προκαλώντας περισσότερη νεφρική βλάβη.

Οι ερευνητές έκαναν την υπόθεση ότι το μπλοκάρισμα του επαγόμενου από την υποξία μεταγραφικού παράγοντα HIF-1 θα μπορούσε ενδεχομένως να εμποδίσει την έλλειψη οξυγόνου και τη βλάβη του νεφρικού ιστού.

Χρησιμοποίησαν φάρμακο που αναστέλλει τον HIF-1—το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε κλινικές δοκιμές κατά του καρκίνου σε ανθρώπους-για την αντιμετώπιση ποντικών με λύκο.

Ανακάλυψαν ότι το φάρμακο επιβράδυνε το φιλτράρισμα των Τ- κυττάρων σε νεφρικό ιστό και ανέστρεψε τη βλάβη. Ανακάλυψαν επίσης ότι η ίδια βλάβη που ρυθμίζεται από τον HIF-1 είναι παρούσα σε δείγματα βιοψίας σε ασθενείς με λύκο που έχουν νεφρίτιδα.

Ο Craft δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι αυτή η θεραπεία θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη στη νεφρίτιδα.

 

Πηγές: Science Translational Medicine.