Η μεσογειακή διατροφή μπορεί ενδεχομένως να βελτιώνει την υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Ερευνα που δημοσιεύτηκε στο Alzheimer's and Dementia, από ερευνητές του National Eye Institute, αναφέρει ότι ενήλικες που ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή είχαν 45% λιγότερες πιθανότητες να έχουν ενδείξεις νοητικής εξασθένησης σε αρκετές μετρήσεις σε σχέση με όσους δεν ακολουθούσαν αυτή τη διατροφή.

Η Dr. Emily Chew, εξέτασε την επίδραση 9 συστατικών της μεσογειακής διατροφής στην αντίληψη. Ανέλυσε στοιχεία από 2 έρευνες για τις οφθαλμικές νόσους λόγω γήρατος, τις AREDS και AREDS2. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τους συμμετέχοντες σχετικά με τη διατροφή τους στην έναρξη των ερευνών και μετά από 5 χρόνια εξέτασαν τη νοητική λειτουργία αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα   AREDS. Όσοι συμμετείχαν στην  AREDS2 εξετάστηκαν στην έναρξη, στα 2, 4 και 10 χρόνια.

Γενικά, συμμετέχοντες που είχαν υιοθετήσει περισσότερο τη μεσογειακή διατροφή είχαν το χαμηλότερο κίνδυνο νοητικής εξασθένησης. Υψηλή κατανάλωση ψαριού και λαχανικών φάνηκε να έχει τη μεγαλύτερη προστασία, ενώ σε 10 χρόνια συμμετέχοντες στην AREDS2 με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ψαριού είχαν το χαμηλότερο ποσοστό νοητικής εξασθένησης.

Ωστόσο οι αριθμητικές διαφορές στα σκορ νοητικής λειτουργίας μεταξύ συμμετεχόντων με την υψηλότερη έναντι της χαμηλότερης υιοθέτησης  της μεσογειακής διατροφής ήταν σχετικά μικρή, Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι πιθανόν δεν θα δουν διαφορά στην καθημερινή λειτουργικότητα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι συμμετέχοντες με το γονίδιο APOE είχαν χαμηλότερα σκορ νοητικών ικανοτήτων και μεγαλύτερη έκπτωση νοητικών ικανοτήτων σε σχέση με όσους δεν έφεραν το γονίδιο.

Παρόλα αυτά, τα οφέλη της στενής υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής ήταν παρόμοια για αυτούς με και χωρίς το γονίδιο, που σημαίνει ότι τα οφέλη της διατροφής στην αντίληψη είναι ανεξάρτητα από το γενετικό κίνδυνο για την νόσο.