Εναλλακτικό τρόπο στα τεστ αντισωμάτων για ανίχνευση του κορωνοϊού στον γενικό πληθυσμό, φαίνεται πως βρήκε το υπουργείο Υγείας.

Ψάχνει τον ιό στα δίκτυα αποχέτευσης τριών μεγάλων ελληνικών πόλεων: της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.

Σχετική εγκύκλιο έχει ήδη αποστείλει ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, στις υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης των παραπάνω αστικών συγκροτημάτων (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΕΣΕΥΑ).

Στην εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως, από τα υπάρχοντα δεδομένα δεν προκύπτει μετάδοση του ιού μέσω των λυμάτων και δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μόλυνσης από τον ιό λόγω της έκθεσης σε υγρά λύματα.

Μπορεί, όμως, να εντοπιστεί σε αυτά, καθώς η εκτίμηση για τη διάρκεια ζωής του ιού στα λύματα είναι περίπου 2 με 3 ημέρες, όπως προκύπτει από μελέτες σε ιούς παρόμοιου τύπου.

Επικαλούμενος πρόσφατες μελέτες, ο κ. Πρεζεράκος τονίζει πως ίχνη του ιού ανιχνεύονται σε ανεπεξέργαστα λύματα σε περιοχές όπου υπάρχει έξαρση της επιδημίας.

Για τον λόγο αυτό, η εξέταση δειγμάτων ανεπεξέργαστων λυμάτων έχει προταθεί ως συμπληρωματικό "εργαλείο" για την επιτήρηση της εξάπλωσης του ιού SARS CoV-2.

Ιχνηλάτηση

Με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση του ιού σε πληθυσμούς που εξυπηρετούνται από το αποχετευτικό δίκτυο και για λόγους ορθής ιχνηλάτησης και εντοπισμού των νοσούντων, ο γενικός γραμματέας ζητεί:

Να εξεταστεί η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληψιών σε ανεπεξέργαστα λύματα, σε διάφορα σημεία του αποχετευτικού δικτύου.

Αναφέρει ενδεικτικά: ευαίσθητες δομές, γηροκομεία, νοσοκομεία, δομές φιλοξενίας, φρεάτια συγκέντρωσης λυμάτων του δικτύου.

Ζητεί, επίσης, να διερευνηθεί η δυνατότητα εξέτασης και ανάλυσης των δειγμάτων αυτών για την παρουσία του ιού SARS CoV-2 σε εργαστήρια των παραπάνω Φορέων ή σε συνεργαζόμενα με αυτόν εργαστήρια (Πανεπιστημιακά, Δημόσια, ιδιωτικά).

Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης είναι η RT-qPCR και RT-PCR.

Επιπλέον Πληροφορίες