Παιδιά και έφηβοι είναι πιθανό να εμφανίσουν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και άγχους, καιρό μετά το lockdown και τον τερματισμό της κοινωνικής απομόνωσης, αναφέρει επισκόπηση για τη μακροπρόθεσμη επίδραση του εγκλεισμού στην ψυχική υγεία.

Η έρευνα, που στηρίζεται σε πάνω από 60 προϋπάρχουσες μελέτες σε θέματα που αφορούν την απομόνωση, τη μοναξιά και την υγεία νέων 4-21 ετών, δημοσιεύτηκε στο Psychiatry.

Σύμφωνα με την επισκόπηση, μοναχικοί νέοι μπορεί ενδεχομένως να έχουν έως 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη στο μέλλον και η επίδραση της μοναξιάς στην ψυχική υγεία θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον 9 χρόνια.

Οι έρευνες υπογραμμίζουν σχέση μεταξύ μοναξιάς και αυξημένου κινδύνου προβλημάτων ψυχικής υγείας σε νέους.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η διάρκεια της μοναξιάς μπορεί ενδεχομένως να είναι πιο σημαντική από την έντασή της στην αύξηση του κινδύνου μελλοντικής κατάθλιψης σε νέους Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή σε κάποιου βαθμού κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα είναι σημαντική.

Αυτό, λένε οι συγγραφείς, θα πρέπει να αποτελέσει καμπανάκι για τους πολιτικούς σχετικά με την αναμενόμενη αύξηση ζήτησης για υπηρεσίες υγείας από νέους και νεαρούς ενήλικες τα επόμενα χρόνια, παγκοσμίως.

Η Maria Loades, του University of Bath, δήλωσε ότι από την ανάλυση είναι σαφές ότι υπάρχουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ μοναξιάς και κατάθλιψης σε νέους- άμεσες και μακροπρόθεσμες. Μπορεί να χρειαστούν μέχρι 10 χρόνια για να κατανοηθεί στην πραγματικότητα το εύρος της επίδρασης στην ψυχική υγεία που έχει δημιουργήσει η κρίση της covid-19.