Νέα έρευνα των Dr. Marjan Rafiee και  Dr. Taufik Valiante, του Toronto Western Hospital, ανακάλυψε ότι η μουσική του Μότσαρτ μπορεί ενδεχομένως να μειώνει τη συχνότητα κρίσεων σε ασθενείς με επιληψία.

Η Dr. Marjan Rafiee, δήλωσε ότι τα προηγούμενα 15-20 χρόνια μάθαμε πολλά για το πώς η ακρόαση έργων του Μότσαρτ από ανθρώπους με επιληψία φαίνεται πως δείχνει μείωση της συχνότητας των κρίσεων. Ωστόσο, μια από τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν ήταν αν άνθρωποι είχαν παρόμοια μείωση ακούγοντας άλλο ακουστικό ερέθισμα σε σύγκριση με μουσική του Μότσαρτ.

Οι ερευνητές επέλεξαν 13 ασθενείς για να συμμετάσχουν στην έρευνα, διάρκειας ενός έτους.

Μετά από 3 μήνες, που αποτέλεσαν τη βάση, μισοί από τους ασθενείς άκουσαν το πρώτο μέρος σονάτας του Μότσαρτ μια φορά την ημέρα για 3 μήνες και στη συνέχεια ‘’πειραγμένη’’ εκδοχή της για 3 μήνες. Οι άλλοι ξεκίνησαν ακούγοντας την άλλη εκδοχή για 3 μήνες και στη συνέχεια άκουγαν καθημερινά Μότσαρτ.

Οι ασθενείς κρατούσαν ημερολόγιο επιληπτικών κρίσεων για να καταγράψουν τη συχνότητά τους κατά την παρέμβαση. Η φαρμακευτική αγωγή τους δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η Dr. Rafiee δήλωσε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καθημερινή ακρόαση του πρώτου μέρους σονάτας του Μότσαρτ (K.448) συνδεόταν με μειωμένη συχνότητα κρίσεων σε ενήλικες με επιληψία.

Αυτό υποδεικνύει ότι η καθημερινή ακρόαση μουσικής του συνθέτη μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή για τη μείωση των κρίσεων σε ανθρώπους με επιληψία.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Epilepsia Open.

 

Πηγές:
Epilepsia Open.