Η εταιρεία Gilead ανακοίνωσε ευρήματα από νέα ανάλυση στοιχείων κλινικής έρευνας, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα, ότι η πειραματική θεραπεία remdesivir  μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θνησιμότητας σε ασθενείς με COVID-19  κατά 62%,  σε σύγκριση με τη συνήθη αγωγή.

Η νέα ανάλυση αφορά  312 σοβαρά αρρώστους συμμετέχοντες σε τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης 3 και ομάδα 818 ασθενών με τη νόσο, που είχαν παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά με όσους περιελήφθηκαν στη δοκιμή και έλαβαν το φάρμακο ως μέρος της αγωγής τους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η ανάλυση ανακάλυψε επίσης ότι αγωγή με το  remdesivir συνδεόταν με σημαντικά βελτιωμένη κλινική ανάρρωση. 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 7.6%των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με  remdesivir πέθαναν σε σύγκριση με το 12.5% των ασθενών  στην ανάλυση που δεν έλαβαν αγωγή με remdesivir.

Η ανάλυση ανακάλυψε επίσης ότι το 74.4% των ασθενών που έλαβαν αγωγή με το remdesivir ανέρρωσαν τη 14η ημέρα σε σύγκριση με το 59% ασθενών που έλαβαν τη συνήθη αγωγή.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα στοιχεία για τη θνησιμότητα είναι σημαντικό εύρημα που χρειάζεται επιβεβαίωση σε κλινικές δοκιμές.