Το CDC των ΗΠΑ πραγματοποίησε έρευνα για τον ύπνο και ανακάλυψε ότι οι πλούσιοι κατά μέσον όρο κοιμούνται περισσότερες ώρες τη νύχτα σε σχέση με τους φτωχούς.

Ερευνητές έστειλαν ερωτηματολόγια σε ανθρώπους στις ΗΠΑ από το 2011 έως το 2014 για τις συνήθειες ύπνου και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους ανθρώπους που συμπλήρωσαν και επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια, το 55% που ανέφεραν ότι ζούσαν στο όριο ή πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας κατάφερναν να κοιμούνται 7-8 ώρες τη νύχτα. Σε όσους ζούσαν κατά 400% πάνω από το όριο της φτώχειας το 66.6% ανέφεραν ότι κοιμόνταν επαρκώς τη νύχτα.

Οι ερευνητές δεν εξέτασαν περαιτέρω  τα αίτια αλλά ορισμένοι στον τομέα του ύπνου  έχουν υποδείξει ότι πιθανόν το εύρημα συνδέεται με τον αριθμό των ωρών που πρέπει να εργάζονται ή με τον αριθμό των εργασιών.

Επίσης, σημείωσαν ότι οι πλούσιοι έχουν περισσότερη βοήθεια με τη φροντίδα των παιδιών και επιπλέον βοήθεια με τα καθημερινά θέματα όπως μαγείρεμα, καθάρισμα και αυτοφροντίδα.

Οι πλούσιοι επίσης τείνουν να ζουν σε περιβάλλον πιο κατάλληλο για ύπνο, όπως ήσυχες γειτονιές και άνετα κρεβάτια.