Γυναίκες με έλλειψη κοινωνικών δεσμών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκες, σύμφωνα με νέα έρευνα του UBC, που δημοσιεύτηκε στο PLOS One. Οι άντρες είναι λιγότερο πιθανό να είναι παχύσαρκοι αν ζούν μόνοι και έχουν μικρότερο κοινωνικό δίκτυο.

Ερευνητές ανέλυσαν τους κοινωνικούς δεσμούς 28.238 ενηλίκων, 45 έως 85 ετών, και πώς συνδέονται με την περίμετρο μέσης, τον ΔΜΣ και την παχυσαρκία.

Ανακάλυψαν, ότι γυναίκες που ήταν μόνες, χήρες ή διαζευγμένες, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες για κοιλιακή και γενική παχυσαρκία. Υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες αν είχαν περιορισμένη κοινωνική συμμετοχή. Γυναίκες που δεν ήταν παντρεμένες, που ζούσαν μόνες και δεν είχαν κοινωνικές δραστηριότητες σε μηνιαία βάση είχαν την υψηλότερη περίμετρο  μέσης.

Συγκριτικά, στους άντρες, η μέση περίμετρος μέσης ήταν μεγαλύτερη σε όσους ήταν χήροι, συζούσαν και είχαν μεγάλο κοινωνικό δίκτυο.

Για παράδειγμα, άντρες των οποίων τα κοινωνικά δίκτυα είχαν περισσότερες από 219 επαφές ήταν πιο πιθανό να είναι παχύσαρκοι σε σχέση με αυτούς που είχαν πιο μικρά δίκτυα.

Η έρευνα δεν εξέτασε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι πάροχοι περίθαλψης μπορεί να πρέπει να αρχίσουν να περιλαμβάνουν τις κοινωνικές δραστηριότητες μαζί με τη διατροφή και την άσκηση όταν αντιμετωπίζουν μοναχικές ηλικιωμένες.